Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 19 de març del 2013

Els boscos públics generaran un benefici de gairebé 700.000 euros aquest 2013

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha aprovat el Programa anual d'aprofitaments dels terrenys forestals de propietat pública a Catalunya per a l'any 2013, que recull tots els aprofitaments (fustes, llenya, caça, pastures, tòfones, etc.) que s'han de realitzar durant l'any 2013 a les forests públiques de Catalunya. El Pla s'elabora d'acord amb el que s'ha planificat en els respectius projectes d'ordenació i els plans tècnics de gestió i millora forestal, tenint en compte els principis de persistència, conservació i millora de les masses forestals. Les forests públiques són els terrenys forestals que pertanyen al patrimoni de la Generalitat, al de les entitats locals i al de les altres entitats de dret públic. A Catalunya, ocupen una superfície aproximada de 485.000 ha.
Una vegada aprovat el programa, les entitats propietàries ja poden iniciar els tràmits necessaris per a l'adjudicació dels seus aprofitaments.

Aquest 2013 les espècies forestals fusteres amb un volum més important d'aprofitament previst són el pi roig (Pinus sylvestris), amb 25.929,12 m3, el pi negre (Pinus uncinata), amb 16.369,04 m3, i la pinassa (Pinus nigra), amb 9.137,28 m3. En total representen 109 aprofitaments de fustes concentrats principalment als Pirineus. El volum total de fusta estimat és de 89.178,56 m3.

El valor de taxació dels aprofitaments de fusta previstos és de 677.283,89 €, corresponent, majoritàriament a aprofitaments en forests d'entitats locals. Aquestes tenen l'obligació d'invertir, com a mínim, el 15% dels beneficis obtinguts amb els aprofitaments en l'ordenació i la millora de llurs masses forestals.
Un 21,5% de la fusta que es preveu tallar durant aquests any prové de boscos amb certificació de gestió forestal sostenible.
El programa també preveu també l'aprofitament, entre altres, de 217.000 ha de pastures i 142.000 ha de caça.


Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook