Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 27 d'octubre del 2010

Els ajuntaments de Sabadell, Castellar i Sentmenat acorden reclamar al Ministeri de Foment que l'autovia Orbital es construeixi el més aviat possible i que es tingui en compte les al·legacions del territori

Els ajuntaments de Sabadell, Castellar del Vallès i Sentmenat han acordat avui reclamar al Ministeri de Foment que tingui en compte diverses consideracions pel que fa a la construcció de l'autovia Orbital.També han convingut demanar al ministeri que faci un ajust acurat de la traça que permeti preservar els espais d'alt valor de la zona i que es desenvolupi el projecte incorporant els paràmetres paisatgístics més avançats d'integració d'infraestructures en el territori. Aquestes consideracions coincideixen amb les al·legacions que ha presentat recentment el departament de Política Territorial i Obres Públiques.
En base a les al•legacions que ha aprovat recentment l'Ajuntament de Sabadell sobre l'estudi informatiu de l'Autovia Orbital destaca, sobretot, la demanda que estudiïn les propostes de traçat i mantingui el criteri de compatibilitzar l'autovia amb la preservació del bosc de Can Deu, el de Togores i el torrent de Colobrers. De la seva banda, Castellar ha fet les seves al•legacions pròpies a la proposta del Ministeri i entre la que té més rellevància figura demanar que s'acceleri al màxim possible la fase que permetrà la connexió de la C-58 i la B-124, que facilitarà l'accés a la xarxa de carreteres sense haver de travessar Sabadell.

Sentmenat també ha presentat al•legacions donant suport a la traça que plantegen els tres ajuntaments, amb especial interès a distanciar el pas de la via cap al sud del municipi, el més lluny possible dels habitatges de Can Canyameres i Pedra Santa, i reforçar els enllaços previstos a l'alçada de la B-142, que han de facilitar la connexió amb el municipi i els seus polígons industrials.

A més, els tres alcaldes subratllen la importància de segregar el tram Terrassa-Sabadell-Castellar-Sentmenat, a fi que es pugui executar l'obra amb la màxima rapidesa.

Article: MónSOStenible
Font: ajuntaments

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook