Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 5 de desembre del 2011

La Generalitat exposa a Durban la necessitat que els governs subestatals disposin d'informació acurada de les seves emissions

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, que encapçala la delegació catalana a la Cimera del Clima que es celebra a Durban fins el 9 de desembre, ha exposat avui la necessitat que els governs subestatals disposin d'informació acurada de les seves emissions per tal de poder disposar d'indicadors sobre l'eficiència i eficàcia de les seves polítiques. Llebot ho ha dit a la jornada organitzada per la xarxa de governs regionals Nrg4sd i la regió de Wallonia, en el marc de la Cimera del Canvi Climàtic de les Nacions Unides que se celebra aquests dies a la ciutat sudafricana de Durban.
Llebot ha centrat la seva intervenció en posar de relleu la important contribució dels estats federats i les regions en matèria de clima, i de com aquesta contribució ha d'anar acompanyada també dels corresponents mecanismes perquè les regions disposin d'inventaris acurats de les seves emissions.

En aquests moments la realització dels inventaris és una tasca competència dels estats, en tant que són aquests estats els que assoleixen els compromisos de reducció. Tanmateix i donada la importància que tenen els governs subestatals en l'aplicació de les polítiques climàtiques de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle i davant l'actual conjuntura mundial, que està dificultant l'assoliment de nous compromisos per part dels Estats, "té encara més raó de ser aquesta necessitat de les regions de disposar d'una millor informació que ens permeti elaborar indicadors sobre l'eficiència i eficàcia de les nostres polítiques", ha dit Llebot.

El secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat ha detallat que en el cas de l'Estat espanyol, les comunitats autònomes disposen de l'inventari estatal i després, aplicant diferents criteris genèrics, es realitza la regionalització. "Aquest és un primer pas, però cal avançar i millorar l'obtenció de dades per tal d'incrementar la seva representativitat i per tant disposar d'una bona aproximació al que realment succeeix en matèria d'emissions en els diferents territoris", ha exposat. Per això Llebot ha posat de manifest la necessitat de complementar aquest treball "de d'alt a baix" amb un altre que parteixi de dades obtingudes a nivell regional, que complementin les de l'Estat. "Amb aquest treball també es facilita la posterior territorialització dels objectius de reducció dels Estats de manera que hi hagi una continuïtat entre els compromisos estatals i els regionals".

Aquest últim aspecte és de gran importància i en el cas de Catalunya, com a regió dins el marc de la Unió Europea cobra gran valor atesos els objectius que la UE ha establert per al 2020 en matèria de reducció d'emissions.

Catalunya, fa temps que treballa per reduir les seves emissions. De fet, des de l'any 2005 va iniciar un camí de reducció de les seves emissions que l'han situat actualment dins el marc de compliment dels compromisos de Kyoto. L'aplicació de polítiques en matèria de recollida selectiva de residus, implantació de carrils VAO o incentius a la millora en l'eficiència energètica han contribuït a aquesta situació. "Avançar més significa també avançar cap a l'establiment de mecanismes que permetin a les regions accedir a fons de finançament regionals", ha conclòs Llebot.
Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook