Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 20 de febrer del 2010

El pla parcial i la urbanització del Castell de Sentmenat , al Vallès Occidental, anul·lats

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima el recurs d'apel·lació interposat per GEPS i ADENC.
El contenciós administratiu, iniciat el 2005, posa fi a una discussió que
començà el 2000.


GEPS i ADENC demanaran l'execució de la sentència i l'anul·lació immediata de
totes les llicències d'obres atorgades en l'àmbit d'aquest pla parcial. El
promotor haurà d'iniciar de nou la tramitació del Pla Parcial, i no té dret a
percebre indemnitzacions. GEPS i ADENC esperen que l'equip de govern de Sentmenat que va donar via
lliure al Pla Parcial, la Comissió Territorial d'Urbanisme de Barcelona i el
conseller Nadal assumeixin les responsabilitats polítiques derivades de la
manca de tutelatge efectiu de l'interès públic.

L'acció d'entitats cíviques i persones anònimes, la clau de la defensa de
l'estendard del patrimoni històric i paisatgístic de Sentmenat. L'acció de la
societat civil organitzada posa altre cop de manifest irregularitats
urbanístiques i atura la destrucció d'espais naturals i de patrimoni històric
de gran valor ecològic i social.

Article: ADENC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook