Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 3 d'octubre del 2023

El parcs natural de l'Alt Pirineu i el del Cadí-Moixeró obtenen la Carta Europea de Turisme Sostenible

El Parc Natural de l'Alt Pirineu i el Parc Natural Cadí-Moixeró i els municipis inclosos en els seus territoris han obtingut la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Tots dos parcs rebran l'acreditació oficial el proper 30 de novembre en una cerimònia a Brussel·les. Amb aquests dos parcs, ja són 9 els espais naturals protegits gestionats pel departament d'Acció Climàtica que han obtingut la CETS. Aquesta certificació CETS verifica que els espais naturals protegits que s'hi volen adherir es comprometen a aplicar els principis del turisme sostenible.
Tant el Parc Natural de l’Alt Pirineu com el Parc Natural del Cadí-Moixeró van iniciar el procés d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible el 2021. Tots dos parcs han dissenyat amb la col·laboració dels agents del territori (empreses, associacions professionals, ajuntaments, ens comarcals i entitats, entre altres) un Pla estratègic i un pla d’acció per al foment i la gestió del turisme sostenible. En aquest sentit, s’ha incidit en aspectes com la desestacionalització turística, el recolzament des del turisme de les activitats econòmiques locals, especialment l’activitat ramadera i artesana, o l’aplicació de mesures per evitar la sobrefreqüèntació dels espais naturals i la promoció d’un accés als espais més ordenat per preservar els valors naturals i paisatgístics

A partir d’aquest full de ruta, en fases successives es treballarà perquè les empreses turístiques que operen en aquests espais naturals s’adhereixen als principis de la CETS. Per fer-ho comptaran amb suport tècnic per a portar a terme la seva activitat de forma més sostenible; intervindran en promocions específiques com a empreses acreditades; i formaran part d’una xarxa europea de destinacions sostenibles en les que participen empreses i agents turístics amb el mateix interès en promoure un tipus de turisme més respectuós i compromès amb l’entorn i les comunitats locals.

Nou parcs naturals amb la Carta Europea de Turisme Sostenible 

Set parcs naturals gestionats per la Generalitat compten actualment amb la a Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS). Es tracta dels parcs naturals del Delta de l’Ebre, de la Zona Volcànica de la Garrotxa, del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de la Serra del Montsant, del Cap de Creus, de les Capçaleres del Ter i del Freser i el dels Ports. Amb la incorporació ara del parc natural Cadí- Moixeró i del parc natural de l'Alt Pirineu seran 9 els espais naturals protegits gestionats pel departament d'Acció Climàtica que han obtingut la Carta Europea de Turisme Sostenible.

La Carta Europea de Turisme Sostenible en espais naturals protegits és una iniciativa de la Federació EUROPARC, organització que reuneix espais naturals protegits de gairebé una quarantena de països europeus.

Aquesta acreditació verifica que hi ha un compromís per part dels espais naturals protegits per aplicar els principis del turisme sostenible. És un mètode i un compromís voluntari; la CETS orienta els gestors dels espais naturals protegits i les entitats i empreses turístiques per definir les seves estratègies de desenvolupament de manera conjunta i participada.

L'objectiu és augmentar el coneixement sobre l'espai protegit i donar suport a la seva preservació, al mateix temps que es treballa per millorar el desenvolupament sostenible i la gestió turística del espais protegits i la seva àrea d'influència, tenint presents les necessitats de l'entorn, de la població i les empreses locals i dels visitants.

 

Article: MónSOStenible
Font: ACAAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook