Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 23 de desembre del 2010

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac opta a la Carta Europea de Turisme Sostenible

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac ja ha fet arribar a la Federació de Parcs Europeus EUROPARC el dossier de candidatura per obtenir la Carta Europea de Turisme Sostenible. El dossier el composen tres documents: la diagnosi, l'estratègia i el pla d'acció. Han estat elaborats durant el 2010 fruit d'un procés participatiu en el que han col·laborat més de 80 persones representants d'entitats locals, conservacionistes, excursionistes, administracions públiques supramunicipals, restaurants, productors, ajuntaments... per tal de donar forma al document que s'ha enviat.
Durant el mes de març de l'any que ve, la Federació EUROPARC assignarà un auditor que certificarà que tota la feina feta fins ara s'ha realitzat correctament i entre el juliol i el setembre de 2011 acreditaran el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac amb la Carta Europea de Turisme Sostenible, un distintiu més que corrobora que la gestió del parc s'està fent seguint els criteris de desenvolupament i turisme sostenible.

Carta Europea de Turisme Sostenible
La Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. És elaborada conjuntament per representants dels espais naturals protegits, entitats conservacionistes i els empresaris turístics. La Carta és una metodologia que orienta pas a pas el procés de planificació del turisme sostenible i es concreta en un compromís i un acord voluntari entre els gestors dels espais naturals protegits i les empreses del sector, per l'aplicació dels principis de sostenibilitat, on les estratègies són definides de forma participada per tots els actors involucrats en el desenvolupament de l'activitat.

La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi de forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat turística.

Els objectius fonamentals de la Carta són:

- Fomentar el coneixement i suport als espais protegits d'Europa per tal que les generacions futures puguin disfutar d'aquests espais.

- Millorar el desenvolupament i gestió del turisme dels espais protegits tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, empreses i visitants.

El procés per l'obtenció de la Carta suposa un gran esforç pels gestors de l'espai. Implica mantenir una relació estreta de col·laboració amb els actors locals (administracions públiques, empresaris turístics, associacions...) per definir de manera conjunta, a través d'un minuciós procés participatiu, una estratègia i un pla d'acció a 5 anys per desenvolupar un turisme sostenible al territori.

La Carta s'estructura en 10 principis fonamentals:

Treballar en col·laboració. Implicar a totes les parts relacionades amb el turisme del parc natural al desenvolupament i gestió de l'espai natural.
Definir una estratègia i pla d'acció a mig termini (5 anys) a favor d'un desenvolupament turístic sostenible.
Protecció i valorització del patrimoni natural i cultural.
Oferir una experiència d'alta qualitat als visitants.
Proporcionar informació adequada als visitants.
Promocionar productes turístics genuïns.
Ampliar els coneixements sobre els temes de l'espai natural protegit i la sostenibilitat.
Garantir la millora de l'activitat turística sense que es redueixi la qualitat de vida de la població local.
Augmentar els beneficis del turisme per l'economia local.
Controlar el flux de visitants per reduir els impactes negatius.
El procés d'adhesió a la Carta implica la redacció d'un dossier de candidatura que ha d'incloure:

- Una definició de l'àmbit d'aplicació de la Carta.

- Una diagnosi del patrimoni natural, cultural i històric de la zona i del desenvolupament econòmic i social.

- Una avaluació dels visitants del parc natural actuals i futurs.

- Un conjunt d'objectius estratègics d'acord amb els principis de turisme sostenible.

- El desenvolupament dels objectius estratègics a través d'un pla d'acció.

- Cronograma de les actuacions.

- Establir unes mesures o indicadors de seguiment del pla d'acció.

Per a més informació:

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook