Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 7 de maig del 2020

El govern subvenciona ens locals per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic

En mitigació, han estat subvencionades actuacions de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle en l'àmbit de la mobilitat i instal·lacions de producció d'energia geotèrmica. En adaptació, rebran ajuts actuacions de reducció de la vulnerabilitat en la gestió de l'aigua i d'esmorteïment dels impactes de les illes de calor urbanes.
Els ajuts suposen mobilitzar en total prop de 2,7 MEUR d'inversions al territori mitjançant els ens locals i coincidint amb l'elaboració d'un pla de reactivació per part del Govern davant dels efectes de la pandèmia de la COVID-19

El Departament de Territori i Sostenibilitat, mitjançant l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, ha resolt la convocatòria de subvencions per al desenvolupament d'actuacions de mitigació i d'adaptació al canvi climàtic en el marc de la declaració d'emergència climàtica acordada pel Govern de la Generalitat el maig del 2019.

El nombre de sol·licituds presentades ha estat de 102, amb un import de subvenció sol·licitat de 2,74 MEUR, superior a l'import global de la subvenció, establert en 1 MEUR. Aquest fet és un clar senyal que, d'acord amb la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, els ens locals estan preparats per a fer la transició energètica necessària cap als objectius de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i, alhora, reduir la vulnerabilitat als impactes del canvi climàtic.

De les 102 sol·licituds, 46 han estat atorgades i corresponen a 44 ens locals (dos ajuntaments tenen dues actuacions diferents subvencionades): 42 ajuntaments i 2 consells comarcals. La distribució geogràfica de les subvencions abasta una part important del país (24 comarques diferents) i, a més, el 80% correspon a poblacions inferiors a 5.000 habitants. La distribució comarcal és la següent: Alt Empordà, Alt Penedès, Anoia, Bages, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Empordà, Baix Llobregat, Berguedà, Cerdanya, Conca de Barberà, Garrotxa, Gironès, Maresme, Moianès, Montsià, Osona, Pla d'Urgell, Ripollès, Selva, Tarragonès, Urgell, Vallès Occidental i Vallès Oriental.

El bloc més important de les actuacions subvencionades correspon a actuacions de reducció de gasos amb efecte d'hivernacle en l'àmbit de la mobilitat i de reducció de la vulnerabilitat en la gestió de l'aigua (el 95% de les actuacions). El 5% restant correspon a actuacions d'esmorteïment dels impactes de les illes de calor urbanes i a instal·lacions de producció d'energia geotèrmica. Alguns exemples d'actuacions són l'adquisició de vehicles elèctrics, la millora en l'eficiència de les xarxes de distribució d'aigua potable, la redacció de plans de sequera o l'esmorteïment de l'illa de calor urbana en els patis de les escoles municipals.

El maig del 2019, just ara fa un any, el Govern de la Generalitat va acordar la declaració d'emergència climàtica. La resolució d'aquesta convocatòria de subvencions, a més de ser una de les accions derivades d'aquella declaració, coincideix amb l'elaboració per part del Govern d'un pla de reactivació econòmica, davant dels efectes de la pandèmia de la COVID-19. La subvenció d'1 MEUR suposa, sumant-hi les aportacions dels ens locals, la mobilització d'una inversió de prop de 2,7 MEUR.

 

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook