Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 22 de març del 2022

El Dia Mundial de l'Aigua d'aquest 2022 es dedica a fer visible el valor de les aigües subterrànies

El paper de les aigües subterrànies continua guanyant importància a l'agenda mundial. El 2022 el Dia Mundial de l'Aigua vol fer una crida per demanar accions encaminades a garantir que les aigües subterrànies beneficiïn la societat ara i cap al futur. Encara no tenim prou coneixement dels recursos hídrics subterranis del món i, el que és més important, no gestionem adequadament els aqüífers. Això tindrà repercussions significatives en la sostenibilitat, ja que tots reconeixem la importància crítica i la dependència humana de les aigües subterrànies per construir la resiliència al canvi climàtic i per a la seguretat de l'aigua i dels aliments a tot el món. A Catalunya hi ha prop de 200 aqüífers delimitats, que satisfan un 40% de la demanda d'aigua per a usos urbans, tot i que el seu principal ús és l'agrícola. Segons el Departament d?Acció Climàtica, el Govern destinarà durant els propers sis anys, 17,4 MEUR en actuacions destinades a la protecció dels aqüífers i en millorar la seva qualitat i reduir la contaminació per nitrats.
 -  -  <br />  <br />


Per aquest any 2022, el tema escollit per al Dia Mundial de l'Aigua 2022 és: “Groundwater: making the invisible visible”  “Aigües subterrànies: fent visible allò invisible”. Aquest és un pas important per obtenir l'atenció necessària per al paper dels recursos d'aigua subterrània mundials.

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), com administració de gestió pública de l’aigua a Catalunya, participa activament en el Dia Mundial de l’Aigua, una cita emblemàtica que se celebra cada 22 de març, data proposada per la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (CNUMAD) a Rio de Janeiro, l'any 1992. 

L'objectiu de l'ACA és trobar un espai de participació on poder compartir les mirades particulars i/o col·lectives en la reflexió i la sensibilització sobre l’aigua, un element tan fràgil i vulnerable i, alhora, tan essencial per garantir la qualitat i la sostenibilitat del medi ambient i el benestar i la qualitat de vida de les persones.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà i Roura, ha presidit aquest dilluns els actes per a commemorar el Dia Mundial de l’Aigua

A nivell institucional, la commemoració del Dia Mundial de l'Aigua ha tingut lloc aquest dilluns 21 de març en un acte organitzat per l’ACA  celebrat a l’Espai Cèntric del Prat de Llobregat amb la finalitat de posar en comú les diferents visions al voltant de l’aigua i en el que hi han participat la consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Teresa Jordà i Roura que ha inaugurat la jornada, el director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible Arnau Queralt que ha presentat “Els Reptes de l’Agenda 2030 i els ODS en el context de l’emergència climàtica i la transformació de Catalunya” i la professora i experta en Hidrogeologia aplicada a la gestió ambiental per la Universitat de Girona Anna Menció amb una conferència sobre la importància estratègica de les aigües subterrànies. Finalment, l'acte s'ha tancat amb una taula rodona sobre els reptes de l’aigua i el canvi climàtic i com des dels diferents sectors relacionats amb el departament es pot coadjuvar en la gestió més sostenible de l’aigua, en tant que element essencial per al desenvolupament sostenible del territori i transversal en tots els àmbits i nivells, amb participació de representants de diversos sectors, i el lliurament dels premis premis del concurs del Dia Mundial de l’Aigua a les Xarxes Socials 2021-2022, en què han participat més 2.000 imatges.

En l'obertura de l'acte, que s'ha pogut seguir a través del canal YouTube, la conbsellera Jordà, tenint en compte que enguany, el lema del Dia Mundial de l’Aigua és “fer visible allò invisible”, ha posat èmfasi en la importància de les aigües subterrànies en relació amb la importància del recurs que tenim a sota dels nostres peus. “De mitjana, a Catalunya s’extreuen al voltant de 600 hm3/any dels 199 aqüífers que hi ha delimitats”, una xifra gairebé simètrica a la capacitat dels embassaments de les conques internes (694 hm3) “i els hem de preservar per tenir aigua en quantitat i qualitat”, ha afirmat la consellera.

Tot i que el principal ús que s’extreu dels aqüífers és per a usos agrícoles, seguit de l’abastament domèstic i els usos industrials, un 40% de les demandes urbanes provenen d’aquest recurs. Hi ha molts municipis de l’interior de Catalunya, sobretot aquells que no estan connectats a grans xarxes d’abastament supramunicipals, que tenen una dependència total de les aigües subterrànies, un fet que provoca que durant llargs períodes de falta d’aigua hi pugui haver riscos en el proveïment. Precisament per incrementar la garantia en el subministrament, l’ACA ha destinat entre 2016 i 2021 un total de 80 milions d’euros a través de cinc línies d’ajuts, amb l’objectiu d’incrementar la garantia. En el proper cicle de planificació, l’Agència té previst doblar aquesta dotació, arribant als 169 MEUR.

Reserves estratègiques

La consellera Jordà ha destacat que “les aigües subterrànies són reserves estratègiques, especialment en un país mediterrani, com el nostre i on tenim un dèficit estructural d’aigua”. Per aquest motiu, la seva preservació és vital. Dues de les grans amenaces són la sobreexplotació i la contaminació difosa (nitrats i altres), que hem de resoldre des de tots els àmbits per fer front a la crisi climàtica i al seu impacte sobre els recursos hídrics.

Ja en els darrers anys, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha desplegat diverses mesures per protegir alguns aqüífers que estaven sobreexplotats. Un exemple és el de la Tordera, que fins l’any 2002 era la principal font d’abastament per a les comarques del sud de la Selva i del nord del Maresme. Amb l’activació de la dessalinitzadora de la Tordera (posada en servei el 2002 i ampliada en el 2010) s’ha disposat d’una font alternativa per a garantir totes les demandes i reduir la dependència d’aquesta massa d’aigua subterrània.

Un altre dels aqüífers on s’han fet actuacions per a preservar-ne tant la seva qualitat com la seva quantitat és el del delta del Llobregat. Arran de la impulsió d’aigua regenerada provinent de l’Estació de Regeneració d’Aigua (ERA) de la depuradora del Llobregat, s’està habilitant una barrera per evitar la intrusió salina. L’aigua regenerada, sobretot en episodis de sequera com el que estem vivint, també es destina per a garantir el cabal ecològic del riu Llobregat en el seu tram final.

L’aqüífer de Carme Capellades, que garanteix les demandes de gran part de la comarca de l’Anoia i de l’Alt Penedès, també disposa actualment d’una font complementària (la xarxa d’abastament supramunicipal del Ter Llobregat) per a garantir una gestió sostenible dels diversos recursos. En el proper cicle de planificació (2022-2027), L’ACA destinarà més de 3,8 milions d’euros en actuacions destinades a la protecció dels aqüífers.

Més de 13,6 MEUR per a millorar la qualitat

Pel que fa a la qualitat de les aigües subterrànies, cal tenir en compte que un 73% de les masses d’aigua subterrània no assoleixen el bon estat químic i no s’observen millores significatives des de l’any 1998 (quan es va fer la primera declaració de zones vulnerables).

A Catalunya, la planificació hidrològica preveu 2 tipus de mesures per fer front a aquesta problemàtica. Per una banda, les mesures que desenvolupa l’ACA (caracterització de les zones afectades per contaminació difosa i l’anàlisi del possible origen i la revisió periòdica de la declaració de les zones vulnerables, i per l’altra, les accions dutes a terme pel Departament d’Acció Climàtica, com el pla per desenvolupar i fomentar les mesures agronòmiques i les millors pràctiques agràries  que permetin obtenir la màxima producció agrària però amb el mínim impacte sobre l’estat de les aigües.

Les accions previstes per la conselleria també contemplen altres mesures que es duen a terme a través del treball conjunt i coordinat, com el “Projecte conques” que pretén implementar pràctiques agràries millorades i un major nivell d’exigència sobretot en les zones més sensibles del territori per reduir l’excedent de nutrients que pot arribar al medi.

L’ACA, en el proper cicle de planificació (2022-2027) ha plantejat una sèrie de mesures per caracteritzar i millorar el coneixement del contaminant que arriba al medi hídric, però les mesures principals aniran enfocades a la reducció de les entrades de nitrogen al medi, amb una inversió prevista de 13,6 milions d’euros per als propers sis anys.


 

Article: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

L'acte s'ha tancat amb una taula rodona sobre els reptes de l'aigua i el canvi climàtic i com des dels diferents sectors relacionats amb l'aigua es pot coadjuvar en la gestió més sostenible d'aquest be tan preuat, en tant que element essencial per al desenvolupament sostenible del territori i transversal en tots els àmbits i nivells, L'acte s'ha tancat amb una taula rodona sobre els reptes de l'aigua i el canvi climàtic i com des dels diferents sectors relacionats amb l'aigua es pot coadjuvar en la gestió més sostenible d'aquest be tan preuat, en tant que element essencial per al desenvolupament sostenible del territori i transversal en tots els àmbits i nivells, La consellera Jordà, tenint en compte que enguany, el lema del Dia Mundial de l'Aigua és “ La consellera Jordà, tenint en compte que enguany, el lema del Dia Mundial de l'Aigua és “"er visible allò invisible", ha posat èmfasi en la importància de les aigües subterrànies en relació amb la importància del recurs que tenim a sota dels nostres peus. "De mitjana, a Catalunya s'extreuen al voltant de 600 hm3/any dels 199 aqüífers que hi ha delimitats", una xifra gairebé simètrica a la capacitat dels embassaments de les conques internes (694 hm3) "i els hem de preservar per tenir aigua en quantitat i qualitat", ha afirmat la consellera

Informació relacionada

Dimecres, 23 de març del 2022
Aigües subterrànies i canvi climàtic: un Dia Mundial de l'Aigua amb poc a celebrar
Dimecres, 23 de març del 2022
La reutilització de l'aigua, clau davant de l'escassetat hídrica i l'impacte del canvi climàtic
Dimarts, 19 d'octubre del 2021
El IV Congrés de l'Aigua aborda la gestió dels recursos hídrics davant l'emergència climàtica
Dilluns, 22 de març del 2021
Lluís Ridao, director de l'ACA: Calen polítiques hidrològiques de país per abordar les sequeres
Dimecres, 9 de desembre del 2020
L'aigua comença a cotitzar en el mercat de futurs de la borsa de Wall Street
Dimarts, 17 de novembre del 2020
La producció d'aigua dessalinitzada es preveu que es dupliqui en els propers 15 anys
Dilluns, 1 de juny del 2020
Un projecte d'investigació potenciarà i consolidarà l'ús de l'aigua regenerada a Catalunya
Dimarts, 24 de març del 2020
El canon de l'aigua per als mesos d'abril i maig es bonificarà en un 50%
Diumenge, 22 de març del 2020
La celebració del Dia Mundial de l'Aigua, ara en plena crisi provocada pel coronavirus, ens ha de fer pensar una vegada més que l'aigua és un be preuat