Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 24 d'octubre del 2019

El dia internacional del canvi climàtic coincideix a Catalunya amb la jornada de dol per les víctimes dels aiguats i la llevantada que ha patit el país

Catalunya va patir una forta llevantada la nit del 22 i la matinada del 23 d'octubre, un episodi d'intensa pluja i de vent que ha fet augmentar de forma sobtada i desmessurada els cabals dels rius al seu pas per alguns municipis com Montblanc, Arenys o Gualba segat vides humanes i provocan importants i greus destrosses tant en infraestructures com en bens mobles i immobles tant públics com privats. Ha estat una manifestació d'un fenomen meteorològoc extrem que, malauradament cada cop serà més freqüent pels efectes del canvi climàtic a casa nostra. Ironies del destí, el dia internacional del canvi climàtic, el 24 d'octubre, arriba en plena jornada de dol decretada pel govern català per les víctimes que ha provocat aquest greu i extrem temporal que a zones com a Gualba ha arribat en forma de tornado.
 -  -  <br />  <br />


El Dia Internacional del Canvi Climàtic va ser instaurat per l'ONU debut a causa dels estralls que s'estan produïnt al planeta debut al canvi climàtic provocat per l'escalfament global produït en gran part per l'ús d'energies fossils.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, Canvi climàtic és el nom utilitzat per a referir-se a la variació global del clima de la Terra. Durant la seva història el nostre planeta ha sofert nombrosos canvis climàtics, però tots ells a causa de fenòmens naturals tals com les variacions en els paràmetres orbitals de la Terra, l'impacte de meteorits o canvis en la circulació oceànica entre d'altres. En l'actualitat hi ha nombroses evidències que indiquen l'inici d'un canvi del clima, però aquesta vegada a causa de l'acció de l'home amb la crema d'una gran quantitat de combustibles fòssils.

Quines evidències tenim de l'actual canvi climàtic?
Les evidències científiques sobre el canvi climàtic global a causa de l'activitat humana i les seves conseqüències es van començar a acumular sobre la dècada dels anys 80 del segle XX. Així doncs, a l'any 1988 el Programa de les Nacions Unides sobre Medi Ambient i l'Organització Meteorològica Mundial van establir conjuntament el Grup Intergovernamental d'Experts sobre Canvi Climàtic (GIECC) (Internacional Panel on Climate Change, IPCC en anglès).

La funció de l'IPCC consisteix en analitzar, de forma exhaustiva, objectiva, oberta i transparent, la informació científica, tècnica i socioeconòmica rellevant per a entendre els elements científics del risc que suposa el canvi climàtic provocat per les activitats humanes, les seves possibles repercussions i les possibilitats d'adaptació i atenuació del mateix.

A l'any 1996 l'IPCC va publicar el seu segon informe d'avaluació (IPCC, 1996), on, a partir de treballs d'investigació procedents de més de 150 països, es van resumir els resultats científics més importants sobre el canvi climàtic i la vulnerabilitat dels sistemes socioeconòmics i naturals. Aquest informe va concloure que la Terra s'havia escalfat globalment uns 0,6ºC durant els últims cent anys. Aquest fet rep el nom d'escalfament global (global warming en anglès). També va concloure que a causa de l'augment dels gasos amb efecte d'hivernacle (GEH: CO2, metà, òxids de nitrogen, vapor d'aigua i partícules de sulfat) deguts a l'activitat de l'home, la Terra sofriria un escalfament d'entre 1ºC i 3,5ºC cap a l'any 2100.

Posteriors informes (IPCC, 2001; 2007; 2013) han ratificat i fitat les prediccions realitzades pel segon informe de l'IPCC. Tant al quart com al cinquè informe, últim de moment (IPCC, 2013), s'afirma que no existeix cap dubte en el fet que l'activitat de l'home és la causant principal de l'escalfament global actual. En aquest informe també es conclou que la temperatura global de la Terra ha augmentat 0,76ºC en el període 1850-2005. Cap a finals del segle XXI el rang probable d'augment de la temperatura global de la Terra per a aquest segle és de 1,5-4,5ºC.

El Servei Meteorològic de Catalunya ha participat activament com a revisor expert en el Grup de Treball I (La Base Científica Física) en el cinquè i per ara últim informe de l'IPCC.

Article: MónSOStenible
Font: ONU / Meteocat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook