Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 1 de març del 2010

El desdoblament de l'Eix Transversal amenaça la font de la Riera a Sant Julià de Vilatorta

El Grup de Defensa del Ter manifesta que com a conseqüència del desdoblament de l'Eix transversal, "en la incessant i depredadora acció sobre el territori ara li ha tocat el torn a la font de la Riera de Sant Julià de Vilatorta". El GDT destaca la importància d'aquest fet ja que "la font de la Riera és una de les poques fonts que reuneix les condicions idònies que haurien de tenir totes i cada una d'elles, com ara gaudir d'un raig constant i abundant, una potabilitat regular i una concentració de nitrats acceptable. A més a més, està ben cuidada, i alhora, a pesar de la proximitat de l'Eix, està envoltada d'un entorn autèntic i acollidor". Aquest punt ha quedat demostrat en la campanya de recollida de mostres i d'analítiques de fonts de la comarca, que ve portant a terme el GDT des de fa anys, i que també ha constatat un "panorama general desolador i preocupant".
Des del GDT es queixen de la poca sensibilitat de l'Administració i manifesten no entendre "aquest model de progrés que és incapaç de preservar un patrimoni natural i cultural com són les fonts i que són un llegat de les generacions passades i un actiu per les futures" El Grup de Defensa del Ter (GDT)
El GDT va néixer l'any 1989 amb l'objectiu de recuperar la vida i l'entorn de la Conca del Ter. A partir de l' interès pel riu i de la preocupació per totes les problemàtiques que hi fan referència, el GDT ha ampliat l'àmbit de la seva actuació a multitud de temes relacionats amb el medi ambient. Actualment podem dir que el seu àmbit d'actuació territorial va més enllà de la Conca del Ter.
En aquests moment l'entitat té més de 700 socis i sòcies de totes les edats i d'una extracció social molt àmplia. El GDT es mou entre dos eixos fonamentals: la difusió del coneixement de l'entorn i la reivindicació. Al llarg dels anys s'han succeït els actes reivindicatius, les denúncies, les xerrades, les fontades, els "Bici-Ter", les caminades, les "llunes del ter", els horts ecològics, els camps de treball, les assemblees, les reunions... Per damunt de tot, el que ha prevalgut sempre ha estat el convenciment que el projecte del GDT havia de ser, i és, un projecte "positiu", un projecte de pau que lluita pel respecte a la VIDA: de les persones, de la natura, del planeta.

Article: MónSOStenible
Font: a partir de dades facilitades per El Grup de Defensa del Ter

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook