Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 5 d'abril del 2016

El Departament d'Agricultura inicia el pagament de l'ajut per a la gestió sostenible de zones humides

En el marc del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha efectuat el primer pagament de la campanya 2015 de l'ajut agroambiental de Gestió sostenible de zones humides, que té com a objectiu compensar el lucre cessant i l'increment de costos de producció per unes pràctiques agràries més sostenibles, mitjançant el qual s'invertirà en aquestes zones una despesa pública total de 4.998.147 euros. Es tracta d'ajuts, amb compromisos a 5 anys vista, que busquen la millora de la biodiversitat i compten amb el cofinançament del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, el (FEADER.

Les principals zones humides de Catalunya són el Parc Natural del Delta de l'Ebre i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, zones i àrees limítrofs corresponents que compten amb una gran riquesa ecològica de flora i fauna, principalment avifauna, que es combinen amb l'activitat agrària, dirigida fonamentalment al cultiu de l'arròs.

Atenent la importància ecològica de les zones humides i la seva vulnerabilitat, el PDR.cat2020 ha previst una operació dirigida a la implementació de pràctiques agràries per a aquestes zones amb un elevat grau de sostenibilitat preservant les mesures de protecció adequades dels hàbitats considerats d'interès comunitari. Així mateix, es dóna resposta a la demanda creixent de la població, de la millora ambiental en ecosistemes de closes i arrossars de les superfícies incloses en aquestes zones.

Els compromisos que es requereixen als agricultors es distribueixen en dues grans actuacions per tal d'adaptar les pràctiques agràries al manteniment i millora de les característiques ecològiques d'aquests espais. D'una banda, figura l'actuació en arrossars dins de les zones humides, per a fomentar una gestió sostenible del cultiu de l'arròs i de forma complementària la utilització de llavor certificada per a la minimització dels riscos d'invasió de males herbes i malalties; i de la l'altra, l'actuació de gestió i recuperació de pastures inundables, per a fomentar-ne el seu manteniment i si cap incorporar-ne de noves superfícies.

D'altra banda, atès que encara s'està duent a terme controls sobre el compromís d'utilització de llavor certificada, s'ha realitzat un primer pagament de les actuacions de Gestió sostenible del cultiu de l'arròs i de Recuperació i Manteniment de prats i pastures humides corresponent al 75% de l'import subvencionable, sense incorporar l'ajut corresponent a la utilització de llavor certificada.

Un cop finalitzats els controls es realitzarà el pagament final; i en el cas que l'import total a pagar superi la dotació pressupostària disponible, es podrà aplicar la possibilitat que estableix la convocatòria d'ajuts de realitzar una compensació parcial de primes.


Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook