Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 12 d'octubre del 2013

El Departament d'Agricultura abona, avui, pagaments de l'ajut a la reestructuració i reconversió de la vinya per 1,22 milions d'euros

L'ajut de reestructuració i reconversió de la vinya és una mesura del Programa de suport al sector vitivinícola amb finançament 100% de la Unió Europea (UE), que persegueix impulsar l'augment de la competitivitat de les explotacions vitivinícoles, afavorir la seva modernització i l'adequació varietal a les tendències del mercat, per tal de reforçar l'estructura del sector vitivinícola. El sistema utilitzat pel Departament, basat en un sistema de bestretes que agilita la gestió de l?ajut, ha permès la captació de nous fons transferits d'altres mesures del Pla de Suport al sector vitivinícola, fet que reverteix en més pagaments al sector i l?assoliment del màxim d?ajut que preveu la normativa.
Amb aquest pagament s'incrementa el percentatge de finançament de totes les prioritats de productors per a aquestes tres campanyes: Viticultors professionals (joves agricultors, agricultors a títol principal i explotacions agràries prioritàries) amb bestreta, finançament del 50% (màxim previst per normativa)
Viticultors professionals sense bestreta, finançament del 50% (màxim previst per normativa)
Viticultors no professionals amb bestreta, finançament del 50% (màxim previst per normativa)
Viticultors no professionals sense bestreta, percentatge de finançament del 32,3%.

Cal remarcar que aquests ajuts contribueixen a dinamitzar l'activitat econòmica de les zones vitivinícoles, amb repercussions positives no només per a les explotacions que els reben, sinó també sobre el conjunt del sector vitivinícola i el de les empreses que els subministren els productes i serveis.
Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook