Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 10 de novembre del 2010

El DAR impulsa una iniciativa pionera que redueix el nitrogen de les dejeccions ramaderes gràcies a la millora de l'alimentació animal

El departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) ha impulsat una iniciativa pionera a Espanya que permet reduir el nitrogen de les dejeccions ramaderes gràcies a una millora de l'alimentació del bestiar porcí. Oferint als porcs una dieta amb menys contingut de proteïnes, es pot reduir el nombre d'hectàrees que es destinen a la correcta gestió de les dejeccions ramaderes. D'aquesta manera, es facilita a Catalunya una gestió més eficient de les dejeccions ramaderes i es millora la qualitat del medi.
Donades les millores en la nutrició del bestiar porcí i en les tecnologies de producció i subministrament del pinso, el DAR ha modificat determinats criteris en relació a l'aplicació dels nivells de reducció en l'excreció de nitrogen del bestiar porcí mitjançant la millora de l'alimentació. Així queda palès en l'Ordre AAR/506/2010 publicada avui al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC). L'objectiu és reduir de forma significativa la quantitat total de nitrogen excretat en relació amb els nivells de referència.

En concret, l'Ordre publicada avui concreta i desenvolupa el que es coneix com a nivell 3 de reducció de nitrogen mitjançant l'alimentació en bestiar porcí, diferenciant-ne dos subnivells en funció del percentatge de reducció a assolir. En el nivell 3a les reduccions es determinen mitjançant una senzilla metodologia de càlcul, i és admissible per a reduccions de fins al 18% dels valors de referència. Això, a la pràctica, implica que la granja que s'hi aculli veurà reduïda d'un 18% la base agrícola necessària per aplicar les seves dejeccions. Per que respecta al nivell 3b, que engloba les reduccions superiors al 18%, caldrà presentar estudis específics que demostrin que és assolible en condicions d'explotació comercial. Aquests estudis van a càrrec de l'empresa fabricant de pinsos, i han d'incloure preses de mostres i controls duts a terme per entitats independents.

Les quantitats de nitrogen que s'aporten al sòl mitjançant l'aplicació de dejeccions ramaderes vénen establertes pel Decret 136/2009, d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes. Tot i això, el mateix Decret permet considerar reduccions en les quantitats de nitrogen excretat pel bestiar en el cas que s'utilitzin determinades millores en l'alimentació, sempre que el titular de l'explotació ho justifiqui adequadament. Així, una millora en la nutrició, en les tecnologies aplicades i en el maneig de l'alimentació del bestiar porcí en cada estadi productiu, fan possible que la quantitat total de nitrogen excretat es redueixi significativament en relació amb els nivells de referència. Aquesta iniciativa pionera permet destinar menys hectàrees per a una correcta gestió de les dejeccions ramaderes, i s'afavoreix una major preservació del medi.
Article: MónSOStenible
Font: DAR

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada

Dilluns, 31 d'octubre del 2022
Ramats per prevenir incendis
Dilluns, 9 de maig del 2011
L' Alt Pirineu i l' Aran concentren la majoria de la ramaderia ecològica de Catalunya