Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 19 de juny del 2012

El conseller Recoder exposa a Rio+20 les novetats de Catalunya en política climàtica

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, ha exposat les novetats en política climàtica que està desenvolupant el Govern català, entre les quals totes les relacionades amb el canvi climàtic. Ho ha explicat durant l?assemblea general del Climate Group (organització internacional sense ànim de lucre de regions i empreses que treballa per facilitar la transició cap a una economia baixa en carboni i de la qual Catalunya en forma part), que se celebra a Rio de Janeiro coincidint amb la Cimera de la Terra de Nacions Unides.
Recoder ha fet èmfasi en què el Govern de Catalunya té en compte els criteris ambientals, i en particular els del canvi climàtic, en totes les accions. "Aquesta és una aposta estratègica d'aquest govern que també ha d'ajudar a sortir de la crisi a les nostres empreses", ha recalcat. En aquest sentit, Recoder ha exposat les dues actuacions més importants que es desenvoluparan els pròxims mesos. D'una banda, l'Estratègia d'adaptació al canvi climàtic, el document base de la qual se sotmetrà a informació pública a partir del 25 de juny, i la Llei catalana de canvi climàtic, de la qual ja han començat els treballs preliminars. Però no només aquestes, el Govern té en marxa altres actuacions, entre les quals Recoder ha destacat les següents:

• Pla de l'Energia i el Canvi Climàtic de Catalunya 2020, en el qual s'ha abordat de manera integrada per primera vegada l'energia i la mitigació de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) derivades del cicle energètic, en especial les que corresponen a sectors difusos; transport, residencial, comercial i institucional i petita industria. El seu objectiu és el d'avançar cap a un sistema energètic de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovador, competitiu i sostenible amb una aposta intensa per les tecnologies d'estalvi i eficiència energètica, amb un baix consum d'hidrocarburs fòssils i on, dins del mix de l'energia, es maximitzi la utilització de les energies renovables.

• Pla de mitigació de les emissions de GEH, 2013-2020, que tractarà de la resta d'emissions de sectors difusos que no siguin de l'àmbit energètic, com els residus, l'agricultura, els gasos fluorats i incorpora la capacitat d'embornal de Catalunya. Serà coherent amb el compliment de l'objectiu 20+20+20 europeu.

• Acords voluntaris per a la reducció d'emissions de GEH. Aquesta Iniciativa reconeix els esforços de reducció de les empreses catalanes. Metodològicament s'emmarca dins un sistema de seguiment sòlid, senzill i fiable, d'acord als principis de la ISO 14064 juntament amb l'execució per part de les organitzacions d'un pla anual de reducció d'emissions. Aquestes reduccions són verificades per un tercer independent i totes les dades són públiques, garantint així la transparència. Des de la seva posada en marxa, fa prop de 2 anys, 64 organitzacions ja s'hi han adherit.

• Pla d'estalvi i eficiència energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya 2011-2014. Aquest Pla s'estructura en dues fases d'actuació. En una primera, es revisaran les condicions dels subministraments d'energia als centres de consum de la Generalitat i es farà un seguiment de la facturació durant 12 mesos. El consum energètic de las instal•lacions del Govern és d'uns 1,000 GWh per any, que representa una despesa de 100 milions d'euros.
En una segona fase es farà el disseny i l'execució d'un programa d'inversions per a la millora de l'estalvi i l'eficiència energètica. Es preveu reduir la factura energètica de l'administració un 4,4% el 2014 i un 15,2% en l'horitzó 2020.

• Ajuts de l'Institut Català de l'Energia a la implantació d'energies renovables (biomassa, energia solar tèrmica, fotovoltaica, geotèrmica) amb una dotació per l'any 2011 de 3,7 M €, i a l'estalvi i l'eficiència energètica (vehicle elèctric, auditories energètiques, certificació energètica, plans de mobilitat, renovació de flotes, inversions en el sector industrial i de serveis, .... ) amb una dotació l'any 2011 de 24 M€.

• La implementació d'una política de peatges, que incentiva l'ús d'alta ocupació del cotxe privat i els cotxes menys contaminants (híbrids i elèctrics), així com també l'impuls al transport públic i el transport de mercaderies per ferrocarril, potenciant la intermodalitat, exemple del qual ha estat la defensa del corredor del Mediterrani, exponent de sostenibilitat econòmica i de reducció d'emissions de GEH.

• Pacte d'alcaldes i alcaldesses, una iniciativa de la Unió Europea per implicar els governs locals en el compliment dels objectius contra el canvi climàtic. Més de 150 municipis catalans hi estan adherits, la qual cosa representa al voltant del 7% del total europeu.
Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook