Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 3 de novembre del 2010

El Castell de Montesquiu acull una jornada sobre la gestió sostenible de la caça i la pesca

Aquesta jornada tècnica té l'objectiu d'aprofundir en les activitats cinegètiques sostenibles, i oferir un marc de reflexió i coneixement sobre els instruments de planificació i ordenació de la caça i la pesca a Catalunya. Complementàriament s'exposaran algunes experiències i casos pràctics de gestió basades en criteris que permeten integrar de manera adequada la caça i la pesca dins les estratègies de conservació. L'activitat cinegètica i la pesca són activitats molt presents en el territori i que cal orientar per tal que siguin agents actius per a la conservació dels espais naturals i els ecosistemes. És per això que la Diputació de Barcelona organitza aquest dijous 4 de novembre de 9.30 a 14.00 h la Jornada tècnica La gestió sostenible de la caça i la pesca al Castell de Montesquiu.
La jornada s'adreça especialment a responsables polítics i tècnics de medi ambient i medi natural d'ajuntaments i consells comarcals i a gestors del territori, interessats en conèixer el marc legal per a la gestió sostenible de la caça i la pesca, així com d'algunes experiències i casos pràctics de gestió sostenible que s'estan portant a terme al nostre territori.  

Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook