Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 22 de març del 2012

Dia Mundial de l'Aigua: arriben les tan esperades pluges que venen a omplir embassaments i aqüífers

 -  -  <br />  <br />
 
 
El Dia Mundial de l'Aigua, que enguany coincideix a Catalunya amb unes més que esperades pluges, va ser declarat per resolució de l'Assemblea General de les Nacions Unides el 22 de març de l'any 1993. Aquesta diada, que coordina l'Organització per les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, va ser proposada formalment per l'Agenda 21 de la Conferència de les Nacions Unides pel medi ambient i el desenvolupament de Rio de Janeiro, i es dedica a ia promoure activitats concretes respecte als recursos mundials d'aigua. A més de les accions de l'ONU, diverses organitzacions no governamentals promouen la puresa de l'aigua i els hàbitats sostenibles aquàtics durant aquest dia, que enguany porta per lema "l'aigua i la seguretat alimentària. Coincidint amb aquest dia, a Catalunya es presenta una aplicació que permet conèixer el nivell dels aqüífers i millorar-ne la seva gestió.  

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial de l'Aigua, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Leonard Carcolé, i el director de l'empresa catalana Hydromodel Host, Francesc Batlle, presenten un servei online, conegut amb el nom de Global Aquifer Control, que permet conèixer i quantificar l'evolució del nivell d'aigua de diversos aqüífers catalans, amb l'objectiu de millorar-ne la seva gestió.

La col·laboració público-privada entre l'Agència Catalana de l'Aigua i l'empresa Hydromodelhost ha permès desenvolupar aquest projecte, que permetrà una millor gestió de les aigües subterrànies, al qual es pot accedir a través del web de l'Agència Catalana de l'Aigua. Inicialment, el servei permet fer un seguiment de 31 aqüífers (els més importants a nivell de volum i que suposa el 60% del total) a partir de dades extretes de diversos punts de control, tenint la possibilitat de comptabilitzar, en temps real, les oscil·lacions del volum d'aigua emmagatzemat i les variacions en funció de les extraccions i les aportacions. Això permetrà tenir un major control sobre els nivells dels aqüífers, l'evolució dels diversos sistemes i aportarà informació per la gestió integral i equilibrada de tots els recursos hídrics.

Cal tenir en compte que, de mitjana, s'extreuen anualment dels aquífers catalans un volum proper als 600 hectòmetres cúbics, una quantitat equivalent a la quantitat màxima que podem emmagatzemar els embassaments del sistema Ter-Llobregat. A més, no oblidem que molts municipis s'abasteixen únicament de les aigües subterrànies, fet que demostra la importància de conèixer amb detall l'aigua que tenim sota terra i agilitzar la possible presa de decisions.

La qualitat, en un futur
Aquesta aplicació també permetrà, en un futur, la possibilitat de quantificar els volums d'aigua de la resta d'aqüífers catalans i, alhora, detectar i prevenir afectacions a les aigües subterrànies.

Hydromodel Host
Hydromodel Host (H2) és una empresa catalana que ha desenvolupat un servei pioner que permet quantificar i visualitzar les reserves dels aqüífers. En aquest sentit, utilitza la tecnologia del cloud computing com a sistema per allotjar els models numérics avançats d'hidrologia. D'aquesta manera cada aqüífer disposa d'un ordinador virtual dedicat en exclusiva a mantenir actualitzat el seu model, on s'integren i processen la gran quantitat de dades recollides i es generen els escenaris de gestió.

Amb aquests complexos models de simulació numèrica del funcionament dels aqüífers, el servei de H2 permet als gestors de l'aigua decidir on i quant es pot extreure o injectar aigua per satisfer les necessitats.

Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook