Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 4 de juny del 2013

CREMES CONTROLADES PER A LA GESTIÓ FORESTAL I LA PREVENCIÓ D'INCENDIS

La crema, que s'ha fet el 5 de juny a la zona de la Llosa del Cavall, al Solsonès, s'ha fet en el marc del projecte de recerca: Quemas prescritas bajo arbolado: Efectividad y Condicionantes (ForBurn, CGL2012- 400098-CO3, MINECO).En aquest projecte hi participen investigadors del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, de la Universitat de Lleida i de la Universitat de Barcelona amb la col·laboració d'investigadors del CNRS i de la universitat de Trás-os-Montes. Un dels objectius d'aquest projecte d'investigació és analitzar l'efecte dels focs prescrits segons la època de crema sobre l'arbrat i la regeneració del sotabosc. Aquest estudi formula la hipòtesi que les cremes de primavera poden reduir la recurrència de la gestió del sotabosc en incidir sobre la capacitat de rebrot de les espècies del sotabosc, quan ja han mobilitzat una part de l'energia i dels nutrients per a créixer, en comparació amb les cremes efectuades a la a la tardor o l'hivern.
Durant la crema es prendran mesures del comportament del foc i de la temperatura que arriba a la base dels arbres i dels arbusts. Desprès, es prendran mostres de sòl per conèixer l'efecte que ha tingut la crema sobre ell, i s'analitzarà els efectes sobre l'arbrat i la capacitat de rebrot dels arbusts durant els propers anys. El lloc és una pineda de pi blanc amb llentiscle i garric, amb una superfície de 2.07 ha. El sotabosc ha estat estassat durant l'any 2006. La zona és gairebé plana i limita al sud amb una crema realitzada durant 2011.

 

Article: MónSOStenible
Font: CTFC

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook