Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 26 de juny del 2020

Convocat el Premi Escoles Verdes 2020

Convocat per la Generalitat, el premi compta amb una dotació de 6.000 euros en total i reconeix una trajectòria de millora continuada, una actuació singular i un treball en xarxa, amb l'objectiu de distingir iniciatives exemplars d'educació per a la sostenibilitat dutes a terme per centres educatius que disposen del Distintiu d'escola verda atorgat per la Generalitat.
La Generalitat ha publicat la convocatòria del Premi Escoles Verdes per al 2020, que reconeix públicament trajectòries i iniciatives exemplars d'educació per a la sostenibilitat dutes a terme per centres educatius que disposen del Distintiu d'escola verda atorgat per la Generalitat.

Els objectius del Programa són: ajudar els centres a ambientalitzar-se, a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió i relacions amb l'entorn); promoure la participació i la implicació activa de tota la comunitat educativa en la millora del seu entorn immediat (centre, barri, municipi); i afavorir l'intercanvi entre els centres que participen en el Programa, a fi de construir una gran xarxa d'escoles per a la sostenibilitat

El premi inclou tres categories diferents:
  • En reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i en la implicació en la millora del seu entorn (3.000 euros de dotació).
  • En reconeixement a una actuació singular, dins o fora del centre educatiu, i que reculli el màxim de contextos d'acció que promou el Programa escoles verdes: la participació de tota la comunitat educativa, la gestió ambiental del centre, el currículum i la difusió i la implicació vers l'entorn (1.500 euros de dotació).
  • En reconeixement a un treball en xarxa, realitzat conjuntament amb altres agents del territori (altres centres educatius o institucions o entitats), per a la millora ambiental dels diferents centres que participen en el projecte i del seu entorn (1.500 euros de dotació).
Fins al 23 d'octubre d’enguany, les persones físiques o jurídiques i els ens locals poden presentar la candidatura d’una escola verda al Premi. Un jurat format per membres del Departament de Territori i Sostenibilitat, del Departament d’Educació, de la Societat Catalana d'Educació Ambiental, la Universitat de Girona, la Universitat de Barcelona, el Col·legi de Pedagogs de Catalunya, i la Federació d'Associacions de Mares i Pares i d'Alumnes de Catalunya, valoraran les candidatures presentades.

Educació per a la sostenibilitat als centres

La Generalitat impulsa a través del Programa escoles verdes l'ambientalització integral dels centres educatius de Catalunya, amb l’objectiu d’ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió i relacions amb l'entorn); promoure la participació i la implicació activa de tota la comunitat educativa en la millora del seu entorn immediat (centre, barri, municipi); i afavorir l'intercanvi entre els centres que participen en el Programa, a fi de construir una gran xarxa d'escoles per a la sostenibilitat.

Article: MónSOStenible
Font: Gencat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook