Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 19 de juny del 2019

Consulta ciutadana per millorar la qualitat dels rius

Durant un mes es podran escollir aquelles actuacions encaminades a la millora de la hidromorfologia i les riberes dels cursos fluvials de les conques internes. Es proposen un total de 43 actuacions repartides per un total de nou conques hidrogràfiques. L'Agència Catalana de l'Aigua, que promou la consulta ciutadana, preveu destinar 5,2 milions d'euros per a dur a terme les actuacions.
Riu Gaià a la zona de Querol, a l'entorn de l'estació d'aforament -  -  <br />  <br />
Riu Gaià a la zona de Querol, a l'entorn de l'estació d'aforament
 

L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciat una consulta ciutadana amb l'objectiu de consensuar diverses mesures destinades a millorar la qualitat hidromorfològica d'alguns cursos fluvials de les conques internes


Durant un mes tothom té la possibilitat d'escollir aquelles actuacions que consideri prioritàries per a la millora de diversos trams de riu.
En aquest procés de consulta pública es poden escollir entre 43 actuacions repartides en un total de nou conques hidrogràfiques, concretament les del Fluvià (4 actuacions), la Muga (3 actuacions), el Ter (7 actuacions), les conques de la Costa Brava sud (1 actuació), el Tordera (4 actuacions), el Besòs (3 actuacions), el Llobregat (8 actuacions), el Francolí (9 actuacions) i el Gaià (4 actuacions). Aquestes mesures, que es desenvoluparan durant aquest cicle de planificació (2016-2021) i el següent (2022-2027), són fruit de l'estudi dut a terme per l'Agència amb l'objectiu de prioritzar les actuacions en rius de les conques internes, que permetran millorar la morfologia i les riberes dels rius, un fet que comportarà una millora qualitativa del tram on s'actuarà.

Article: MónSOStenible
Font: Gencat, ACA

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook