Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 14 de novembre del 2018

Coca-Cola vol reciclar el 100% dels envasos el 2025 i reduir un 20% l'aigua utilitzada en els processos

Coca-Cola ha presentat el primer informe de l'estratègia de sostenibilitat "Avanzamos" a la planta de Martorelles. Alguns dels objectius destacats que s'han assolit l'últim any tenen a veure amb la reducció del sucre en les begudes, l'ecodisseny dels seus envasos i l'origen sostenible de les seves explotacions i fonts d'electricitat.
Pelayo Bezanilla, director de Afers Públics, Comunicació i Sostenibilitat ha remarcat en diverses ocasions els objectius mediambientals marcats per l'empresa de cara al 2025: "volem ser part de la solució i liderar-la". En aquest sentit, Pelayo destaca les 20 varietats d'envasos diferents que Coca-Cola ofereix al mercat, amb les noves promocions de minillaunes i les anelles reutilitzables per minimitzar l'impacte mediambiental de la companyia.

 -  -  <br />  <br />


En 7 anys ha aconseguit un estalvi d'aigua del 12% i en el darrer any un retorn d'aigua a la natura del 94%
Per la seva banda, Ana Callol, directora corporativa de Relacions Institucionals, Comunicació i Sostenibilitat de Coca-Cola European Partners Ibera, el projecte compartit entre les diverses plantes internacionals, ha parlatr sobre la gestió que Coca-Cola fa de l'aigua que utilitzen tant per a les seves bedudes com en els processos. "El 2025 volem haver reduït fins el 20% la capacitat de l'aigua utilitzada en totes les nostres operacions. Un objectiu que veiem assolible, ja que en el 2017 hem estalviat un 12% d'aigua respecte les dades del 2010". Així mateix, Coca-Cola forma part de diversos projectes de retorn d'aigua a la natura, com a les Tablas del Damiel o l'entorn fluvial de Martorelles. "En l'últim exercici hem aconseguit retornar un 94% de l'aigua utilitzada, el que equival a 2.439 milions de metres cúbics d'aigua", va recordar Callol. 

 -  -  <br />  <br />
Amb tot, l'estratègia d'"Avanzamos" es vertebra a través de 6 eixos de sostenibilitat: la beguda, els envasos, la gestió de l'aigua, les emissions de producció i distribució, l'agricultura i la vessant social.
- Pel que fa a les begudes, es vol garantir una reducció del sucre, així com un increment de la informació nutricional als consumidors i consumidores.
- En els envasos, a banda de garantir-ne el seu retorn i cicle de reciclatge, Coca-Cola vol arribar al 50% de la seva fabricació amb materials   reutilitzats i reduir la producció de plàstics amb l'alleugerament dels envasos amb l'Ecodisseny. En matèria de gestió de l'aigua, assolir els   objectius establerts de retorn i reducció de l'us.
- Pel que fa a les emissions, disminuir-les a un 50% al 2025 en totes les plantes de producció de l'estat espanyol i un 35% en les processos   de la cadena de valor. En aquest punt, Pelayo va destacar que "el 100% de l'energia utilitzada en les plantes espanyoles prové d'energies renovables".
- En les cadenes de distribució, l'empresa vol incidir en la sensibilització del sector hoteler per reduir les emissions de CO2.
- L'agricultura, va molt lligada a l'origen de les matèries primeres dels seus ingredients, i per tant de les explotacions i els recursos que   empren els seus proveïdors. Callol va destacar que s'estan seguint uns criteris estrictes de qualitat i garantia sostenible dels proveïdors, que   es vol fer extensible a les explotacions i terrenys per fer-ne un seguiment. Actualment el 64% de les matèries primes provenen de   plantacions agrícoles sostenibles i s'espera que aquesta xifra arribi al 100% en dos anys.
- Finalment, la vessant social de l'àmbit mediambiental fa referència a la consciència ciutadana. "Lorigen de l'estratègia Avanzamos es troba en un tour d'escolta dels diferents actors d'interès, d'entre els quals més de 400 ONGs i grups de treballadores. Per les nostres dimensions, esperen de Coca-Cola més implicació i lideratge en la transició cap a models més ecològics de producció i consum. en el consumidor això té una recepció positiva, tot i que hem d'adaptar cada estratègia a la realitat del país en què ens trobem", va dir Pelayo. 

 -  -  <br />  <br />


Article: MS
Font: MónSOStenible

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook