Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 15 de gener del 2013

Cens hivernal d'ocells aquàtics

El Parc Natural del Delta de l'Ebre està realitzant aquests dies el cens hivernal d'ocells aquàtics. Una trentena de persones entre personal tècnic del Parc, membres del cos d'Agents Rurals i voluntaris participaran fins divendres en aquest cens que es realitza a la principal zona humida de Catalunya. Es tracta d'un cens que comporta una gran complexitat, tant per la diversitat d'espècies i d'hàbitats (arrossars, llacunes, riu, salines, badies, aiguamolls) com per la gran quantitat d'ocells. El comptatge hivernal d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre s'integra dins de l'International Waterbird Census (IWC), que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics (anàtids, limícoles, ardeids, fotges, etc.) que hivernen en més de 80 països d'Europa, l'Àsia i el nord d'Àfrica.
Aquest dimecres, 16 de gener, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a les Terres de l'Ebre, Pere Vidal, participa al cens que es realitza des de l'any 1972 i que és una de les eines més valuoses per a conèixer l'evolució dels ocells en aquesta zona humida d'importància internacional.

El comptatge hivernal d'ocells aquàtics al delta de l'Ebre s'integra dins de l'International Waterbird Census (IWC), que té com a objectiu quantificar anualment el nombre d'ocells aquàtics (anàtids, limícoles, ardeids, fotges, etc.) que hivernen en més de 80 països d'Europa, l'Àsia i el nord d'Àfrica. Les dades obtingudes permeten conèixer a escala global l'estat de conservació d'aquestes espècies, i, a escala local, avaluar la capacitat d'acollida de les zones humides del delta de l'Ebre.
Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook