Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 24 de maig del 2020

Catalunya celebra el Dia Europeu dels Parcs amb l'organització d'exposicions i activitats virtuals

Amb el lema "La natura, bona per a la teva salut" la Federació EUROPARC, que agrupa 38 països, vol conscienciar enguany de la importància de conservar la biodiversitat com a motor del benestar. A més del seu valor ambiental, els parcs naturals són un motor econòmic i social i generen una activitat de l'ordre de 192 milions anuals en el territori que els aculltar social. A Catalunya, els espais naturals gestionats per la Generalitat se sumen a la celebració que recorda la declaració dels primers parcs naturals d'Europa, el 1909, amb l'organització de desenes d'activitats en línia.
EL Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la fotografia, és l'únic de Catalunya que gaudeix d'aquesta figura de protecció del patrimoni natural -  -  <br />  <br />
EL Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, a la fotografia, és l'únic de Catalunya que gaudeix d'aquesta figura de protecció del patrimoni natural


El parc natural de les Capçaleres del riu Ter i el Freser és un dels darrers parcs naturals catalogats com a tals per la Genertalitat

Impulsat per la Federació EUROPARC, que agrupa 38 països europeus, el Dia Europeu dels Parcs se celebra arreu del continent des del 1999, per reconèixer els parcs naturals declarats a Europa. El primer va ser el 1909, a Suècia, i a Catalunya, el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, l'any 1955.

‘La natura, bona per a la teva salut' és el lema del Dia Europeu dels Parcs d'enguany, amb l'objectiu d'incidir en els beneficis de conservar el patrimoni natural per al benestar personal. Precisament, l'any passat com a resultat del Cicle "Salut i Natura" per a l'elaboració d'una estratègia comuna per afavorir la interrelació entre la salut i la natura a Catalunya, administracions, entitats, sector privat i de recerca van acordar la Declaració sobre la Interdependència entre Salut i Natura a Catalunya. Entre d'altres iniciatives, a partir de la declaració s'ha creat la Taula intersectorial "Salut i Natura".

La Generalitat celebra aquest 24 de maig el Dia Europeu dels Parcs amb un conjunt d'accions als parcs i espais naturals de la seva competència, que enguany seran en línia per les particularitats derivades de l'emergència sanitària per la COVID-19

Catalunya compta amb un parc nacional, 15 parcs naturals i altres Espais Naturals de Protecció Especial entre els quals cal destacar la reserva Natural de Mas de Melons i secans de Lleida i diversos paratges naturals d’interès nacional (PNIN)

Es tracta de diferents figures de protecció per regular espais naturals protegits d’acord amb les seves singularitats i necessitats. Del total, el Departament de Territori i Sostenibilitat gestiona el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 10 parcs naturals (Alt Pirineu, Aiguamolls de l’Empordà, Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Capçaleres del Ter i del Freser, Delta de l’Ebre; Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; Montsant, Ports i Garrotxa), i dos PNIN (Albera i Poblet). La resta de Parcs Naturals són dos el del Montseny (gestionat per les Diputacions de Barcelona i de Girona), Sant Llorenç del Munt i l’Obac (gestionat per la Diputació de Barcelona), Montserrat (gestionat pel Departament de Presidència), i Collserola (gestionat per un Consorci propi).

Un motor econòmic per a moltes comarques
Els parcs naturals gestionats pel Departament de Territori i Sostenibilitat acullen cada any de l’ordre de 4 milions de visitants. Tot i que la tendència es manté respecte altres anys anteriors, el coneixement dels espais naturals protegits del territori es cada cop més ampli entre la ciutadania i cada cop, segons els últims estudis, hi ha més gent que defensa la necessitat de potenciar-los.

L’augment del turisme sostenible en els últims anys mostra el valor de la natura com a motor de dinamisme econòmic i desenvolupament social. Així, segons les conclusions de l’estudi d’impacte econòmic i social dels espais naturals protegits, els 16 espais naturals analitzats estarien generant almenys 192 milions d’euros anuals en forma de valor afegit brut associat a activitats del sector serveis (un 83%), a la gestió dels propis espais (un 9%) i a activitats agrícoles (un 8%), tenint en compte que es generen 8’8 euros en forma de valor afegit brut per cada euro invertit. Quant a ocupació, el conjunt d’espais naturals estarien generant almenys 5.110 llocs de treball.

S’estima que la creació de l’Agència del Patrimoni Natural, que actualment es tramita al Parlament, i el desplegament del Fons del patrimoni natural, multiplicarà per cinc com a mínim aquest impacte econòmic.

 Una eina de suport a l’agricultura, la ramaderia i el turisme
A més d’impulsar estudis i actuacions de conservació del medi natural, els parcs naturals promouen accions per donar suport al teixit socioeconòmic del seu àmbit d’influència, especialment en la promoció de l’activitat agroalimentària i del turisme sostenible. N’és una mostra l’aposta dels últims anys d’aquests espais naturals per la implementació de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS), una acreditació creada per la Federació EUROPARC per a la planificació i gestió que permet, en l’àmbit dels espais naturals protegits, desenvolupar les activitats turístiques d’una manera sostenible i amb la implicació total del sector (especialment el sector privat turístic). Actualment a Catalunya ja tenen la CETS els Parcs Naturals de Zona Volcànica de la Garrotxa; Delta de l’Ebre; Montsant, Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter; Capçaleres del Ter I Freser; Montseny i Sant Llorenç de Munt. Hi treballen per aconseguir-la el Cap de Creus; Cadí-Moixeró i Ports.

 Pel que fa a l’activitat agrària i agroalimentària en els Parcs Naturals es programen i desenvolupen moltes i diverses accions dirigides a donar  suport al sector agrícola i ramader, i als productors locals. Així, es dona suport tècnic i assessorament agrari; s’elaboren Catàlegs de Productors del Parc; i es dona suport a productes estrella que permeten la recuperació de races autòctones i varietats tradicionals, com la vedella de Closa, el pa de Tramuntana, i varietats agrícoles tradicionals del Montsant i el Priorat. A més, s’organitzen jornades per debatre la millora de les explotacions i de la relació entre productors i parc natural, així com trobades entre productors i restauradors del parc per facilitar el coneixement mutu.

Alguns parcs també organitzen fires de productes i productors del seu àmbit, i impulsen iniciatives com Fet al Parc, per posar de relleu els productes locals i donar-los a conèixer entre la ciutadania.

Aquest suport s’ha materialitzat fins i tot durant l’emergència sanitària per la COVID-19, amb iniciatives com la campanya Del Parc al plat, arran de l’anul·lació de la Fira de productors del Parc Natural de l’Alt Pirineu i l’ovella aranesa, per oferir cistelles amb productes locals de l’àmbit del parc, a preus especials.

Més recursos humans i materials per al territori
Els serveis d’informació dels parcs naturals i d’acollida de visitants també contribueixen a la dinamització econòmica i social del territori que els acull. Així, el Govern invertirà més de 5 milions d’euros els propers anys en la informació i educació ambiental als parcs naturals. Concretament, fins al 2022, s’hi destinaran més d’1,6 milions anuals.

D’altra banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat està tramitant subvencions a espais naturals amb finançament del Fons Europeu de Desenvolupament Rural (FEADER), per a la millora d’hàbitats, espècies i paisatges, així com actuacions en espais naturals protegits, que reverteixen també en entitats locals i administracions, entre altres. La darrera convocatòria s’ha fet per valor de 4,5 milions d’euros.

Pel que fa a la generació de llocs de treball directes, actualment els parcs naturals gestionats per la Generalitat compten amb 197 persones que treballen en l’àmbit tècnic (59), administratiu (27) , de manteniment i informació (111). Les polítiques de conservació de la natura ajuden a fixar un capital humà qualificat en el territori i contribueixen, per tant, a lluitar contra el despoblament i afavorir l’equilibri territorial.

Un Dia Europeu dels Parcs amb activitats en línia
Per celebrar aquesta efemèride, enguany els espais naturals de la Generalitat organitzen accions en línia, per les limitacions de la COVID-19, que han obligat els parcs a reinventar-se per continuar commemorant aquest dia, tot i les dificultats de la situació actual. Concretament:

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
El parc organitza ja ha organitzat activitats a través de les xarxes en els dies previs, però l'activitat central l'ofereix diumenge coinicidint amb el Dia Europeu dels Parcs
Tallers online: Disponibles a Instagram, canal de Youtube i pàgina web. Amb la col·laboració d’empreses de l’Associació de Guies Interpretadors/es del Parc.
  • Taller de micromamífers.
  • Taller de papiroflèxia de papallones.
  • Quadern de camp per a l’observació de l’entorn.
  • Diumenge 24 de maig a les 19h: Instagram Live. Parlem amb...Jordi Serra Cobo, investigador de muixirecs (ratpenats) i expert en coronavirus.
  • Diumenge 24 de maig a les 22h: Instagram Live. Activitat d’observació astronòmica per a posar en valor la certificació Starlight. Celistia Pirineus.
  • “Muntanyes de salut”: Vídeo promocional dels Parcs de Catalunya.
 Parc Natural de l’Alt Pirineu
El parc posa a disposició de la ciutadania deu itineraris virtuals panoràmics, per visita el Parc des de casa!. N’hi ha dos per cada una de les cinc valls principals del Parc. 

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Concurs de fotografia: a través de les xarxes socials Facebook i Instagram. Les imatges han de mostrar o suggerir els beneficis que proporcionen els parcs naturals per a la nostra salut. #ParcsForHealth. Les imatges guanyadores rebran un obsequi del Parc Natural que es podrà recollir al Centre del Parc, un cop finalitzi el confinament.

Concurs de dibuix a les escoles
: Adreçat a les nenes i nens de les escoles dels municipis del Parc Natural i zona d’influència. Els dibuixos rebuts es publicaran a les xarxes socials del Parc, durant la setmana prèvia al 24 de maig. Els dibuixos guanyadors rebran un obsequi del Parc Natural que es podrà recollir al Centre del Parc, un cop finalitzi el confinament.

Diumenge 24 de maig a les 12h
: Instagram Live. Geologia recreativa al Cadí-Moixeró. A càrrec de Joan Casòliva i Armengou, geòleg del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

Diumenge 24 de maig a les 18h
: Instagram Live. Descoberta virtual del Parc Natural.

Cadí-Moixeró tot un món:
 L’audiovisual mostra el parc com un planeta en miniatura en el qual, en un espai relativament reduït, podem trobar una diversitat que va des d’espècies boreals a mediterrànies.

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser
Concurs via Instagram Stories: Del 24 maig al 7 de juny, per posar a prova el coneixement del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser entre els participants. El premi, un lot de producte agroalimentari del Ripollès.

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Exposició virtual: “La brossa marina és cosa nostra”, pretén promoure conductes més cíviques amb l’entorn i influir en un canvi en els patrons de consum que afavoreixen una reducció del volum de residus que generem i que ens retornarà amb benestar i salut.
“Per un Delta Net!”. Vídeo promocional de la campanya.
Aquest dissabte es va fer un Webinar a Jitsi meet sobre “Espècies invasores: una amenaça per a la biodiversitat i per als sectors socioeconòmics”. A càrrec de Nati Franch, biòloga tècnica del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

 Parc Natural del Montrgrí, les Illes Medes i el Baix Ter
“Activitats i salut”: Vídeo on es mostren les activitats que es poden fer al Parc i que aporten beneficis per al benestar i salut de les persones.

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
Dissabte es va fer una exposició virtual “Bells boscos vells, de Pep Sau” i la presentació d’un tastet virtual de l’exposició itinerant de boscos madurs.

 

 

Article: MónSOStenible
Font: TES,

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

"La natura, bona per a la teva salut" és el lema del Dia Europeu dels Parcs d'enguany, amb l'objectiu d'incidir en els beneficis de conservar el patrimoni natural per al benestar personal. Precisament, l'any passat com a resultat del Cicle Catalunya compta amb un parc nacional, 15 parcs naturals i altres Espais Naturals de Protecció Especial entre els quals cal destacar la reserva Natural de Mas de Melons i secans de Lleida i diversos paratges naturals d’interès nacional (PNIN)  Es tracta de diferents figures de protecció per regular espais naturals protegits d’acord amb les seves singularitats i necessitats. Del total, el Departament de Territori i Sostenibilitat gestiona el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 10 parcs naturals (Alt Pirineu, Aiguamolls de l’Empordà, Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Capçaleres del Ter i del Freser, Delta de l’Ebre; Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; Montsant, Ports i Garrotxa), i dos PNIN (Albera i Poblet). La resta de Parcs Naturals són dos el del Montseny (gestionat per les Diputacions de Barcelona i de Girona), Sant Llorenç del Munt i l’Obac (gestionat per la Diputació de Barcelona), Montserrat (gestionat pel Departament de Presidència), i Collserola (gestionat per un Consorci propi). Catalunya compta amb un parc nacional, 15 parcs naturals i altres Espais Naturals de Protecció Especial entre els quals cal destacar la reserva Natural de Mas de Melons i secans de Lleida i diversos paratges naturals d’interès nacional (PNIN) Es tracta de diferents figures de protecció per regular espais naturals protegits d’acord amb les seves singularitats i necessitats. Del total, el Departament de Territori i Sostenibilitat gestiona el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, 10 parcs naturals (Alt Pirineu, Aiguamolls de l’Empordà, Cadí-Moixeró, Cap de Creus, Capçaleres del Ter i del Freser, Delta de l’Ebre; Montgrí, Illes Medes i Baix Ter; Montsant, Ports i Garrotxa), i dos PNIN (Albera i Poblet). La resta de Parcs Naturals són dos el del Montseny (gestionat per les Diputacions de Barcelona i de Girona), Sant Llorenç del Munt i l’Obac (gestionat per la Diputació de Barcelona), Montserrat (gestionat pel Departament de Presidència), i Collserola (gestionat per un Consorci propi). El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser organitza un concurs fotogràfic via Instagram Stories del 24 maig al 7 de juny, per posar a prova el coneixement del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser entre els participants El Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Fresser organitza un concurs fotogràfic via Instagram Stories del 24 maig al 7 de juny, per posar a prova el coneixement del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser entre els participants Les muntanyes de Núria formen part del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser Les muntanyes de Núria formen part del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser Queralbs és un dels municipis del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser Queralbs és un dels municipis del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i el Freser

Enllaços

Parcs Naturals de la Generalitat

Informació relacionada

Dissabte, 21 de maig del 2016
Dia Europeu dels Parcs
Divendres, 23 de maig del 2014
Els Parcs de Catalunya ofereixen un ampli ventall d'activitats en motiu del Dia Europeu dels Parcs