Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 21 de novembre del 2013

Arriba el primer Congrés d'Energia de Catalunya

Porta per nom CoEnerCat, es celebra a les quatre capitals catalanes (Barcelona, Tarragona, Llieda i Girona) durant la setmana del 25 al 29 de novembre, i aplega reconegudes personalitats del ram. Mariano Marzo, Josep Enric Llebot, Salvador Samitier, Juan Alario, M. Teresa Costa, Joan Nogué, Xavier Flotats, Valeriano Ruiz, Javier García Breva, Luisa F. Cabeza, Joan Salvadó són només uns quants dels experts del sector que participen en aquesta primera edició de CoEnerCat. A més, també hi ha experts de prestigi internacionals que explicaran les seves experiències i aportaran la seva visió des de fora, com ara Paul Fleming, (Leicester, UK), Henrik Lund (Aalborg, Dinamarca) o Harry Lehman (Alemania).
L'energia ha esdevingut un dels temes clau del model socioeconòmic i ambiental actual. A més, Catalunya es troba en un moment històric en el que es plantegen noves relacions entre els territoris. Per això, és crucial conèixer de primer mà quin model energètic ens convé i com hem d'actuar per a arribar-hi. Amb més de 80 participants, entre ponents, moderadors, entrevistadors, relators i presidents de sessió, el Congrés aglutina i connecta els agents del sector (professionals, col·legis i associacions, catedràtics, professors, persones que participen o que han participat en òrgans de govern catalans, estatals o europeus...) per donar respostes en aquestes qüestions i per treballar plegats per a un model energètic més sostenible.

La finalitat del congrés és facilitar l'assoliment a Catalunya no només del Pla de l'Energia sinó també dels objectius de l'Energy Roadmap 2050 de la Unió Europea sobre dependència, intensitat i eficiència energètica, ús de fonts renovables i reducció d'emissions de gasos efecte hivernacle.

CoEnerCat l'organitza l'Associació Congrés d'Energia de Catalunya.
L'Associació Congrés d'Energia de Catalunya va ser constituïda adhoc com a plataforma de llançament, per a la creació i organització del Congrés.
A cada localitat (Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona) es tractaran els temes més rellevants de cada zona. El calendari corresponent a cada ciutat és el següent:
Dilluns 25.11.13 a Barcelona
Dimarts 26.11.13 a Lleida
Dimecres 27.11.13 a Tarragona
Dijous 28.11.13 a Girona
Divendres 29.11.13 a Barcelona

A més, en cada una de les ciutats són coorganitzadores locals les seus universitàries que cedeixen l'espai: Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials de Barcelona (25 de novembre), Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona (26 de novembre), Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida (27 de novembre), Universitat Rovira i Virgili de Tarragona (28 de novembre), Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona (29 de novembre).

CoEnerCat també compta amb el suport econòmic de l'Agència d'Energia de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya i l'Asociación de Productores de Energías Renovables i amb la col·laboració tècnica de moltes altres institucions i entitats.

CoEnerCat vol esdevenir un congrés de referència al nostre país des del qual es connectin tots els agents del sector per treballar plegats per a un model energètic més sostenible. A través de la participació dels ponents s'aporta coneixement, s'identifiquen problemàtiques reals i es fan propostes per a solucionar-les o disminuir-ne els impactes. El Congrés és també l'espai per a tractar temes controvertits que afecten directa o indirectament el territori i les persones.

Recursos, innovació i sostenibilitat

El Congrés d'Energia de Catalunya tracta l'energia a Catalunya concebuda en el seu conjunt i de manera generalista per assentar les bases del sistema energètic i impulsar un model més sostenible.

Tot i que els tres eixos bàsics del Congrés son els recursos energètics, la innovació del sector i la sostenibilitat del sistema, al Congrés es parlarà també de paisatge, d'economia, de drets socials, de planificació urbanística, d'edificació sostenible, d'emissions, i un llarg etcètera, tot en relació amb el sistema energètic. Per això, compta amb la presència d'enginyers (industrials, agrònoms, de camins, de telecomunicacions, químics, de forests), economistes, físics, geòlegs, ambientòlegs, sociòlegs, filòsofs, advocats, polítics, arquitectes, biòlegs...

Les Taules creatives, un nou format de debat
A més de ponències dels experts, el Congrés incorpora un nou format de sessions, anomenat Taules Creatives en les què un dinamitzador entrevistarà conjuntament a persones de diferents àmbits (administració, empresa, universitat) per a cercar solucions concretes a problemes reals.
Les Taules Creatives del Congrés tenen per objectiu aportar coneixement i consens sobre temes energètics importants poc tractats fins ara a Catalunya, o amb importants desacords. Defugen l'orientació d'altres formats en els quals predominen la confrontació entre els ponents.

Algunes de les Taules Creatives del Congrés tractaran sobre la transició energètica, els biocarburants, les centrals i els residus nuclears, l'eòlica, el decreixement energètic, el paisatge i les infraestructures energètiques, etc.

Tots els agents hi són convidats CoEnerCat es dirigeix a totes aquelles persones interessades i/o relacionades professionalment amb l'energia i agents del sector, com ara innovadors, emprenedors de nous negocis, inversors en cerca d'innovacions sostenibles, promotors de projectes, polítics amb poder de decisió en qüestions relacionades amb l'energia, professionals del sector, especialistes en recerca aplicada, estudiants, associacions,
divulgadors d'opinió, mitjans de comunicació...Article: MónSOStenible
Font: CoEnerCat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook