Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 3 de març del 2015

Any Internacional dels Sòls i de la Llum

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura, la FAO, ha estat encarregada d'implementar l'Any Internacional dels Sòls 2015 en el marc de l'Aliança Mundial per al Sòl i en col·laboració amb els governs i la secretaria de la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació. L'Any Internacional dels Sòls 2015 té com a objectiu augmentar la conscienciació i la comprensió de la importància del sòl per a la seguretat alimentària i les funcions ecosistèmiques essencials. D'altra banda, l'Any Internacional de la Llum i les Tecnologies basades en la Llum, que a Catalunya s'inaugura formalment el 16 de febrer a Barcelona, pretén augmentar la consciència mundial sobre com les tecnologies basades en la llum promouen el desenvolupament sostenible i donen solucions als problemes mundials d'energia, educació, agricultura i salut. La llum juga un paper vital en la nostra vida quotidiana i és una disciplina transversal imperativa de la ciència al segle 21. Ha revolucionat la medicina, va obrir la comunicació internacional a través d'Internet, i segueix sent fonamental per enllaçar els aspectes culturals, econòmics i polítics de la societat global.
Els objectius específics de l'Any Internacional dels Sòls (IYS, per les inicials en anglès) són:
- Aconseguir la plena conscienciació de la societat civil i els responsables de la presa de decisions sobre la profunda importància del sòl per a la vida humana;
- Educar el públic sobre el paper crucial que té el sòl a la seguretat alimentària, l'adaptació i la mitigació del canvi climàtic, els serveis ecosistèmics essencials, la mitigació de la pobresa i el desenvolupament sostenible;
- Donar suport polítiques i accions eficaces per a l'ús sostenible i la protecció dels recursos del sòl;
- Promoure inversions en activitats d'ús sostenible de la terra per a desenvolupar i mantenir sòls saludables per als diferents usuaris de la terra i grups de població;
- Enfortir iniciatives en relació amb el procés dels Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'agenda post-2015;
- Promoure una millora ràpida de la capacitat per a la recopilació d'informació sobre el sòl i la supervisió a tots els nivells (mundial, regional i nacional)

Pel que fa a l'Any Internacional de la Llum, els objectius específics són:
-Promoure les tecnologies de la llum per millorar la qualitat de vida al món desenvolupat i en desenvolupament;
- Reduir la contaminació lumínica i energètica de residus;
- Promoure l'empoderament de les dones en la ciència;
Promoure l'educació dels joves;
Promoure el desenvolupament sostenible


Article: MónSOStenible
Font: ANUE

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook