Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 1 de juliol del 2019

Alta contaminació per partícules a tot Catalunya

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat aquest dilluns episodi per alta contaminació per partícules PM10 a tot Catalunya i manté actiu l'avís preventiu per NO2 als 40 municipis de la zona de protecció especial (ZPE) de l'ambient atmosfèric.El Govern insta les activitats cimenteres a reduir les emissions, i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres. També es gestionarà la velocitat a les vies ràpides i es demana a la població que utilitzi el transport públic. Des del 24 de juny s'han registrat 31 superacions del valor límit diari de partícules en 15 punts de mesurament.
 -  -  <br />  <br />
 
La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ha pres aquesta decisió tenint en compte tant les dades enregistrades per la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) des del dia 24 de juny de 2019, com també les previsions dels models de dispersió de contaminants i la situació meteorològica prevista, que ha comportat la superació dels llindars establerts. Des del dia de Sant Joan s'han enregistrat 31 superacions del valor límit diari de PM10 en 15 punts de mesurament de la XVPCA, i la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari límit durant el dia d'avui.

L'activació d'episodis ambientals de contaminació és una mesura prevista en el Pla d'actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire. Entre les recomanacions a la ciutadania hi ha la d'utilitzar el transport públic; fer desplaçaments a peu o en bicicleta per carrers poc freqüentats; intentar treballar a distància o variar l'horari de feina per evitar l'ús del vehicle privat o compartir cotxe; realitzar una conducció eficient amb arrencades suaus i evitant accelerades i frenades brusques; regular la climatització de les llars, i limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

El Govern també insta els municipis a realitzar campanyes de comunicació; incrementar el reg de carrers; suspendre activitats generadores de pols; prohibir l'ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació; restringir les operacions d'asfaltar; regular la climatització en comerços i serveis municipals, i incrementar el control de les activitats industrials on la competència és municipal.

El Departament de Territori i Sostenibilitat s'ha encarregat de comunicar a determinades instal·lacions industrials que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

D'altra banda, es manté actiu l'avís preventiu per NO2 a la ZPE, d'acord amb les previsions dels nivells per aquest contaminants. Des del 25 de juny s'han produït quinze superacions del llindar de diòxid de nitrogen als punts de mesuraments de la XVPCA, la majoria a la ciutat de Barcelona, però també a Terrassa i a Sant Adrià de Besòs.

Mesures per a la reducció de les emissions de contaminació per partícules PM10
1. Mesures de sensibilització ciutadana
? Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.
? Utilitzar el transport públic.
? Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l'horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa.).
? Utilitzar el cotxe compartit.
? Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).
? En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.
? Regulació de la climatització de les llars: a l'estiu pujar la temperatura del termòstat de la llar i a l'hivern baixar-la.
? Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, llenya, biomassa... evitant-ne purgues i arrancades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.
? Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
2. Mesures que poden dur a terme els municipis
? Campanyes de comunicació intensiva, amb els mitjans de comunicació local, per explicar la situació.
? Introducció de missatges informatius relatius a la situació d'avís preventiu o d'episodi ambiental a les PIV (pantalles d'informació variable).
? Increment del reg de carrers (de 2:00 a 4:00h).
? Regulació de la climatització en comerços i serveis municipals.
? Increment del control de les activitats industrials on la competència és municipal.
3. Mesures en obres
? Suspensió de qualsevol activitat potencialment generadora de pols mentre duri el període d'episodi ambiental de contaminació, sempre que sigui tècnicament possible.
? Prohibir l'ús de bufadors, radials sense aspiració focalitzada o humidificació, i en general totes aquelles eines que puguin aixecar pols
? Intensificació de la inspecció d'obres públiques.
? Restricció de les operacions d'asfaltar o enquitranar els carrers durant aquests períodes.
? Racionalització de l'entrada i sortida de material i subministraments per tal de reduir la contaminació per partícules PM10.
? Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adoptar mesures d'eficàcia similar.
? Minimitzar l'emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en les operacions de càrrega i/o descàrrega de materials pulverulents amb camions o maquinària en apilaments, tremuges i similars.
? Retirar periòdicament els materials que s'acumulen a les vies i zones de treball.
? Intensificació de la neteja (aspirar i/o fer ruixats) de vials afectats pel pas de vehicles i maquinària d'obra.
? Intensificació de la neteja dels camions, maquinària i vehicles, especialment les rodes.
4. Mesures per a la indústria
? Evitar realitzar processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.
5. Les mesures establertes en els convenis de col·laboració signats amb diverses activitats industrials i organismes públics i privats

Article: MónSOStenible
Font: TES/Agències

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook