Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 28 de juliol del 2011

Alliberament al riu Ter de 1.300 exemplars d'angula destinats a la repoblació

L'alliberament forma part dels plans de gestió de l'anguila europea que estableixen mesures per a la recuperació de la població d'anguila europea. Els estats membres han hagut d'elaborar els plans d'actuació corresponents per garantir-ne la gestió sostenible i la recuperació de les poblacions. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha alliberat 1.300 exemplars d'angula (cria d'anguila) destinats a la repoblació. El procés de reintroducció s'ha fet en un dels afluents del Ter i se n'efectuarà un seguiment mitjançant la utilització d'antenes detectores i la recaptura amb trampes d'alguns dels exemplars marcats.
A Catalunya, s'ha creat una comissió tècnica interdepartamental formada per les direccions generals del Medi Natural i Biodiversitat i de Pesca i Afers Marítims, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, la Universitat de Barcelona i la Universitat de Girona, que ha estat la responsable de redactar i aplicar els plans de gestió de les conques internes catalanes i de la part catalana de la conca compartida del riu Ebre.

La repoblació efectuada avui constitueix, juntament amb altres mesures de gestió com ara la lluita contra depredadors al·lòctons o la millora de la connectivitat dels rius, un dels principals eixos d'actuació previstos en els plans de gestió aprovats per la Comissió Europea que han de garantir la recuperació d'una espècie tan emblemàtica del nostres rius com és l'anguila.

A mitjan juliol, en compliment d'aquest mateix pla, es van alliberar a les conques gironines del Fluvià i la Muga 3.000 exemplars més d'aquesta espècie
En el marc d'aquest mateix pla de gestió de l'anguila europea, el passat 14 de juliol es van alliberar a les conques gironines del Fluvià i la Muga 3.000 exemplars més d'angula, també destinats a la repoblació. En aquest cas, es van escollir diversos trams dels rius situats per sobre dels principals obstacles de pas, on l'estat ecològic és prou bo i el cabal d'aigua suficient, per garantir la supervivència del major nombre d'exemplars possible.

93 passos per a peixos a Catalunya
L'Agència Catalana de l'Aigua està duent a terme, des de fa diversos anys, accions destinades a avaluar i millorar la connectivitat dels rius catalans. Les principals tasques desenvolupades al respecte es van iniciar al 2006 amb l'inventari de passos de fauna i escales de peixos a les principals preses, rescloses i assuts dels rius catalans. Alhora, també, es va avaluar l'eficàcia d'aquests dispositius, de cara a millorar-ne el coneixement i determinar les actuacions a emprendre en el futur.

A dia d'avui són 93 els passos de peixos existents a Catalunya (20 a la demarcació de Girona). Aquest increment (al 2006 n'hi havia un total de 78) de passos de peixos respon a l'estratègia de l'ACA per a la millora de la connectivitat a través de requeriments als titulars d'infraestructures per a la construcció dels passos per a fauna, seguint els criteris i requeriments de la llei de pesca continental (Llei 22/2009, del 23 de desembre, d'ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals).

Tot això permetrà assolir l'hàbitat adequat per a la correcta supervivència i reproducció de les principals espècies autòctones de peixos, algunes d'elles migradores de mar cap a aigües continentals, com l'anguila i la saboga. A més, les espècies piscícoles migradores també tenen una elevada repercussió en l'activitat econòmica, ja sigui a través de la pesca professional o recreativa, o de l'activitat de lleure associada.  

Article: MónSOStenible
Font: DARPAMN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook