Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 22 de juliol del 2020

Ajuts per incentivar projectes d'economia circular en l'àmbit dels residus

Les subvencions les finança l?Agència de Residus de Catalunya a través d'un conveni amb ACCIÓ. Les empreses poden optar als ajuts amb projectes d'R+D que els ajudin a implantar l'economia circular en els seus processos o a desenvolupar tecnologia innovadora per a tercers.El Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) de l?ARC ha de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l'ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats.
El director de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost, i la directora d’Innovació d’ACCIÓ, Àurea Rodríguez, han presentat aquest dimarts, en una sessió en línia, la convocatòria d’ajuts d’enguany per a projectes d'economia circular en l'àmbit dels residus. Ho han fet després que el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat les bases de la línia de subvencions per a Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental que incentivin la realització d'activitats de recerca industrial i desenvolupament experimental en projectes d'economia circular, específicament en l'àmbit dels residus per a l'any 2020.

La quantitat destinada a la línia d'ajuts, que finança l’ARC, del Departament de Territori i Sostenibilitat, a través d’un conveni amb ACCIÓ -l’agència per a la competitivitat de l’empresa del Departament d’Empresa i Coneixement-, és d’1,5 milions d’euros. Aquesta quantitat prové del fons del cànon de residus industrials.

Projectes individuals

En base a la convocatòria, se subvencionaran projectes:
  • En els quals el valor dels productes, materials i recursos es mantinguin el màxim de temps possible dins l'economia.
  • Que generin el mínim de residus possible
  • Que caminin cap a l'objectiu de màxima eficiència en l'ús de recursos, reduint el consum de matèries primeres i la generació de residus en tot el cicle de vida dels productes.
  • Millorin els processos de tractament de residus amb per recuperar recursos i/o disminuir la quantitat de residus que finalment són destinats a dipòsit (millora de processos de tractament).
Els projectes es poden presentar de forma individual. Poden ser projectes a implantar en les instal·lacions pròpies de l’empresa beneficiària, o on el producte/servei/tecnologia dissenyat és per implantar a una tercera.

Es prioritzaran els ajuts amb un major impacte del projecte en la prevenció i gestió dels residus en l'àmbit de l'economia circular a Catalunya i major rellevància ambiental. També es tindrà en compte en la valoració la qualitat científica i tecnològica del projecte, el seu pla d’implementació i altres impactes del projecte com ara la generació de llocs de treball o la inversió industrial associada.

Economia circular i noves oportunitats

El Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20) de l’ARC ha de contribuir, des de l'àmbit dels residus, al desenvolupament sostenible, a l'ús eficient dels recursos i a una economia circular que alhora sigui competitiva i generadora de noves activitats.

Aquests objectius estan alineats amb els de la Unió Europea que, a finals de 2015, va publicar un paquet de mesures sobre l'economia circular per impulsar la competitivitat, crear llocs de feina i generar un creixement sostenible i al març de 2020 va publicar el nou Pla d’Acció d’Economia Circular, en el marc del Green Deal publicat a finals de 2019. Amb aquestes mesures es pretén transformar l'economia, obrint camí a noves oportunitats de negoci que tinguin en compte tot el cicle de vida dels productes, sense limitar-lo a l'etapa de fabricació o a la de fi de vida. Com a conseqüència, es preveu que sorgiran progressivament formes innovadores i més eficients de produir i consumir. De fet, l’economia circular és un dels eixos del Pacte Nacional per a la Indústria.

En aquest sentit, des d’ACCIÓ i la Direcció General d’Indústria, en línia amb l’estratègia industrial europea aprovada aquest mes de març, a través de diferents programes d’ajut i serveis, s’impulsen les tecnologies 4.0 de creixement exponencial i la sostenibilitat com a vectors de futur per a la competitivitat i la innovació empresarial, així com de recuperació econòmica.

Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook