Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 12 d'octubre del 2011

Ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a les escoles

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha publicat al DOG (11-10-2011) l'Ordre per la qual s'aprova les bases reguladores dels ajuts per a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l'alumnat de centres educatius dins el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles i per a la promoció de l'organització i el desenvolupament de determinades mesures d'acompanyament, i es convoquen els ajuts de promoció i subministrament de fruita corresponents al curs escolar 2011-2012. L'objecte d'aquests ajuts és promoure, en l'àmbit territorial de Catalunya, el consum de fruites i hortalisses mitjançant el subministrament d'aquestes a l'alumnat de centres educatius en el marc d'un pla de consum de fruita a les escoles, d'acord amb el que regula el Reglament (CE) 288/2009, de la Comissió, de 7 d'abril. Les persones destinatàries són els alumnes que assisteixin regularment a un centre educatiu, dels nivells educatius que estableixi la convocatòria d'ajuts del corresponent curs escolar.
El termini màxim per a la presentació de les sol·licituds d'ajut per part de les entitats col·laboradores de l'ajut a la promoció i el subministrament de fruites és el darrer dia del tercer mes següent al període de subministrament objecte de la sol·licitud. Les entitats que vulguin participar en aquest ajut han de demanar l'autorització com a entitat col·laboradora al Departament en termini dels 10 dies hàbils següents a la data de publicació d'aquesta Ordre al DOGC.

L'ajut per a la promoció i subministrament de fruita pot ser sol·licitat per les entitats col·laboradores que hagin estat autoritzades pel Departament per a la promoció i la distribució de fruita a les escoles en el marc del Pla de consum de fruita aprovat pel Reglament (CE) 13/2009 del Consell que modifica el Reglament (CE) 1234/2007. L'objecte de la col·laboració és el subministrament de fruita del tipus, qualitat i amb la freqüència que determini el Departament a les escoles que li siguin assignades, i la tramitació de la sol·licitud d'ajut en les condicions que es fixaran als convenis de col·laboració que se signaran abans d'iniciar l'actuació.

Les entitats que poden ser autoritzades com a col·laboradores per aquesta actuació són les associacions que agrupen o representen a organitzacions de productors del sector de fruites i hortalisses, que actuïn en l'àmbit territorial de Catalunya. Aquestes entitats han de disposar de mitjans tècnics adequats per realitzar el subministrament de fruita directament o a través de filials o associats i complir amb els requisits exigits a les entitats col·laboradores per la normativa vigent en matèria de subvencions.

La dotació màxima de la subvenció prevista en aquesta convocatòria és d'1.345.600 euros, que es financen el 50% a càrrec del pressupost del Fons Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) i l'altre 50% amb càrrec al pressupost del Departament, per un import de 672.800 euros cadascun.

Els productes susceptibles de subministrar als centres educatius, en el marc del Pla de consum de fruita a les escoles, durant el curs escolar 2011-2012, són: préssecs, nectarines, prunes, peres, pomes, cireres, albercocs, taronges, mandarines, maduixots, plàtans, raïm, kiwis, pastanagues, pèsols, faves, tomàquets mini (cherry i pera).

Article: MónSOStenible
Font: DARPMNA

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook