Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 1 d'agost del 2019

Ajuts a les vedes pesqueres

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha convocat mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims els ajuts destinats a la paralització temporal d'activitats pesqueres per un import de 2.860.000 euros ampliable amb un import addicional de 4.680.533 euros per als ajuts a la marineria. Aquests ajuts corresponen a les vedes dutes a terme durant els períodes 2017-2018 i 2018-2019.
El percentatge de cofinançament d'aquests ajuts és del 50% a càrrec del Fons Europeu Marítim i de la Pesca (FEMP) i 50% a càrrec del Ministeri d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient (MAPAMA).

Amb aquesta convocatòria, finalitza el Pla d'ajuts 2019 destinats a donar suport al sector pesquer i aqüícola i a la comercialització i transformació dels productes de la pesca i l'aqüicultura, en què s'han convocat més de 16,7 milions d'euros. A més, cal incloure-hi 216.262 euros que es destinaran l'any 2019 a inversions en ports pesquers cofinançades amb el FEMP mitjançant el conveni entre el DARP i Ports de la Generalitat per a la millora de les infraestructures pesqueres.

Garantir la competitivitat del sector pesquer és una de les estratègies de l'Estratègia marítima de Catalunya 2030 (EMC) que fomenta iniciatives i projectes que connecten les línies estratègiques d'actuació de l'EMC amb la ciutadania i el territori, i fomenta també un desenvolupament sostenible i respectuós envers l'ús de la mar, la creació i el manteniment d'ecosistemes marins resilients, la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i un marc de governança innovador que en garanteixi l'operativitat.
Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook