Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 24 de gener del 2022

Accelerant la resposta europea al canvi climàtic

Més del 90% de les persones que habiten a Europa consideren que el canvi climàtic és un problema greu. Amb l'objectiu d'accelerar la resposta d'Europa al canvi climàtic i definir accions concretes mitjançant mesures innovadores, amb la finalitat de contribuir a l'adaptació climàtica i avançar per aspirar a ser el primer continent climàticament neutre per al 2050,.el centre tecnològic Eurecat coordina el projecte IMPETUS en el que a Catalunya hi participa també el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili, la Universitat de Girona i l'empresa Lobelia Earth, El projecte, que compta amb un pressupost de 14,8 milions d'euros, estudiarà sinergies entre les accions d'adaptació i mitigació del canvi climàtic, el suport al creixement i l'estabilitat socioeconòmica en l'àmbit regional, així com la transició de les comunitats cap a la sostenibilitat i resiliència ecològica.

 -  -  <br />  <br />


El projecte IMPETUS, que estudiarà la creació d'un espai de dades per compartir informació i experiències, així com ajudar en el desenvolupament d'estratègies d'adaptació i mitigació, i accions destinades a protegir sistemes comunitaris clau com l'aigua, les infraestructures i la salut, entre d'altres amb l'objectiu de contribuir que Europa es pugui convertir en el primer continent climàticament neutre per al 2050, està finançat per la Unió Europea, dins de la convocatòria del Pacte Verd (Green Deal), i compta amb un consorci format per 32 socis de 9 països europeus

“El 93 per cent dels europeus considera que el canvi climàtic és un problema greu. Per respondre de manera eficaç, hem d’adaptar les nostres accions i estratègies polítiques a les noves situacions climàtiques. Necessitem comprendre millor quan i com actuar en una transició cap a una economia verda”, subratlla el coordinador tècnic del projecte IMPETUS i investigador de la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat, Aitor Corchero.

D'acord amb el director de la Unitat d'Aigua, Aire i Sòls d'Eurecat, Xavier Martínez Lladó, “en el context actual d'emergència climàtica, és imprescindible elaborar estratègies d'adaptació i mitigació a llarg termini, que contribueixin a transformar el model econòmic i a potenciar la qualitat ambiental, així com involucrar els ciutadans en aquest procés

El projecte IMPETUS “permetrà establir espais de dades virtuals a diferents regions europees per involucrar totes les parts interessades en el traçat d'estratègies i accions contra el canvi climàtic. En aquest sentit, la digitalització i la intel·ligència artificial seran habilitadores per compartir coneixement, informació i experiències entre les diferents regions”, afirma el director de la Unitat d'Intel·ligència Artificial Aplicada d'Eurecat, Xavier Domingo.

El consorci també estudiarà solucions tècniques innovadores, basades en la natura, de governança, finançament i participació pública, entre les quals destaca la creació d'un espai de dades com una xarxa interconnectada per ajudar en el desenvolupament d'estratègies d'adaptació i mitigació al canvi climàtic.

També introduirà accions rendibles i sostenibles des del punt de vista mediambiental, econòmic i social, destinades a protegir sistemes comunitaris clau com l'aigua, l'agricultura, la pesca, la infraestructura i la salut mitjançant solucions escalables, dissenyades i creades amb els responsables de la formulació de polítiques, les empreses i les comunitats per ajudar a garantir-ne la implementació.

Cadascuna de les set regions bioclimàtiques d'Europa, Àrtica, Atlàntica, Boreal, Costera, Continental, Mediterrània i Muntanyosa, albergarà una prova pilot en l’àmbit regional on es posaran a prova i ampliaran solucions innovadores. Hi participaran equips multidisciplinaris de recerca, polítiques mediambientals, indústria i societat civil, que abordaran els desafiaments d'aquestes regions.

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l'experiència de més de 650 professionals que generen un volum d'ingressos de 50 milions d'euros anuals i dona servei a prop de 2.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa en més de 200 grans projectes consorciats d?R+D+i nacionals i internacionals d'alt valor estratègic i compta amb 153 patents i 8 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa -  -  <br />  <br />
Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l'experiència de més de 650 professionals que generen un volum d'ingressos de 50 milions d'euros anuals i dona servei a prop de 2.000 empreses. R+D aplicat, serveis tecnològics, formació d'alta especialització, consultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa en més de 200 grans projectes consorciats d?R+D+i nacionals i internacionals d'alt valor estratègic i compta amb 153 patents i 8 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovació, disminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresaEl projecte Impetus, coordinat per Eurecat, està finançat pel programa Horizon 2020 de la Unió Europea, dins de la convocatòria del Pacte Verd (Green Deal), i compta amb un consorci format per 32 socis de 9 països europeus

 -  -  <br />  <br />

 

Article: MónSOStenible
Font: Eurecat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook