Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 28 de desembre del 2018

El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya compleix 20 anys

El desembre del 1998 es va crear el Consell Assessor per al Desenvolupament com un organisme vinculat al Departament de la Presidència de la Generalitat. El CADS té com a finalitat assessorar el Govern de Catalunya en relació amb les polítiques i actuacions que tinguin incidència sobre el desenvolupament sostenible. Els informes, emesos a sol·licitud del conseller/a del Govern competent per raó de les matèries respectives o per iniciativa pròpia, són l?instrument principal a través del qual el CADS exerceix aquesta funció.Els informes del CADS són elaborats i aprovats d?acord amb la normativa sobre òrgans col·legiats de la Generalitat de Catalunya i no tenen caràcter vinculant.
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya (CADS) és l'òrgan d'assessorament estratègic del Govern de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de la sostenibilitat, tasca que desenvolupa a través de la consulta i la participació d'experts i de la societat civil.
elcads-image1
Creat l'any 1998 a través del DECRET 11/1998, d'1 de desembre (DOGC Núm. 2784 – 11.12.1998), té com a referent la resolució 679/V del Parlament de Catalunya, que instava el Govern de la Generalitat a crear un consell assessor en matèria de medi ambient, de caràcter consultiu, amb participació de persones de reconegut prestigi.

El CADS està integrat per un president i 15 consellers/es (un dels quals exerceix com a vicepresident/a). Els seus presidents han estat el Sr. Pere Duran Farell (1998-1999), el Dr. Gabriel Ferraté i Pasqual (1999-2012) i el Sr. Ferran Rodés i Vilà (des de març de 2012). Els membres del CADS són persones de reconegut prestigi en l'àmbit acadèmic, institucional i empresarial, que reben el suport d'un cos tècnic integrat per professionals de la sostenibilitat.

Les tasques del CADS també fan un especial èmfasi en la difusió dels valors ambientals i el foment de la cultura de la sostenibilitat en la societat catalana. El CADS té la voluntat de contribuir a la reflexió sobre les condicions que fan possible que la cultura de la sostenibilitat impregni la societat catalana i els processos de presa de decisions, amb l’objectiu que la sostenibilitat esdevingui un element bàsic del capital social del nostre país.
Article: MónSOStenible
Font: CADS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Imatges

Equip tècnic actual del CADS, dirigit per Arnau Queralt Equip tècnic actual del CADS, dirigit per Arnau Queralt

Enllaços

Web del CADS

Informació relacionada

Dissabte, 20 de setembre del 2014
Nous consellers als CADS
Dilluns, 2 de juliol del 2012
El Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible renova part dels seus consellers
Dimecres, 9 de març del 2011
Encoman-ho!
Dilluns, 28 de febrer del 2011
Cap a organitzacions baixes en carboni
Dilluns, 14 de febrer del 2011
Un regal que marca la diferència
Dilluns, 7 de febrer del 2011
New Green Tech's
Divendres, 7 de gener del 2011
Prevenir abans de guarir
Dilluns, 20 de desembre del 2010
Terra és femení
Dilluns, 13 de desembre del 2010
Volant sobre el terra