Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 2 d'agost del 2017

L'AMB s'implica en l'acord del Ter que ha de reduir el trasvassament d'aigua cap a l'Àrea Metropolitana en un 50% en 10 anys

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha participat avui en la signatura solemne de l'Acord del Ter, el document en què es fixa el compromís de reduir, paulatinament, els transvasaments d'aigua de la conca d'aquest riu cap al territori metropolità. L'acte de signatura, presidit per Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya, ha comptat amb diversos representants del la Taula del Ter, entre ells, Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB. La Taula del Ter és l'espai institucional de diàleg que està participada per les administracions locals, els usuaris i les entitats del territori. Aquesta taula de debat ha estat el marc on s'ha definit el document final que fixa les mesures necessàries per retornar el riu a un estat ecològic òptim, tot mantenint l'activitat agrícola, turística i social al llarg del seu curs.
Implicació en una problemàtica de país
L'AMB aplicarà el seu compromís per reduir el transvasament del Ter cap a l'àrea de Barcelona, en dues fases, primer es farà un major aprofitament del Llobregat, i, després i de manera progressiva, s'hi incorporaran nous recursos que formen part del cicle de l'aigua metropolità com ara, les dessaladores del Prat i de la Tordera, la regeneració d'aigües i un millor aprofitament de les aigües freàtiques. En els últims 50 anys, una bona part del cabal del Ter ha estat utilitzat per satisfer les grans necessitats d'aigua que té el territori metropolità. I tot i que l'ús d'aquesta aigua ha contribuït al desenvolupament econòmic del país, les derivacions del cabal ha deixat, en alguns punts, el nivell d'aigua sota mínims.

En l'Acord del Ter, signat avui, es descriuen les inversions i actuacions necessàries per reduir la quantitat d'aigua transvasada cap al territori metropolità a un 50% de la quantitat actual, en un període de 10 anys, sense que aquest canvi vagi associat a una disminució de la qualitat de l'aigua ni de les seves característiques organolèptiques.

Eloi Badia, vicepresident de Medi Ambient de l'AMB, ha manifestat que "la millor garantia per tenir el Ter en bon estat ecològic és invertint també al Llobregat i millorant-ne la qualitat, atacant el problema de la indústria salina i dels abocaments industrials". "La millor garantia pel Ter és un Llobregat, un Besòs i una Tordera ben vius i sans", ha destacat Badia, que ha recordat que "estem en un acord de país, no només del Ter".

Els organismes i administracions representades en l'acte de signatura de l'Acord del Ter han esta la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Girona, el Consorci del Ter, la Junta Central d'Usuaris d'Aigües del Baix Ter, el Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, el Grup de Defensa del Ter, l'AMB, el Consorci de la Costa Brava i la plataforma d'organitzacions de la societat civil Aigua és Vida.

Article: MónSOStenible
Font: AMB

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook