Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Els eixos verds projectats a l'Eixample de Barcelona, com el del carrer Girona entre d'altres, ajuden a reduir la mobilitat rodada i el trànsit a la ciutat,
Els eixos verds projectats a l'Eixample de Barcelona, com el del carrer Girona entre d'altres, ajuden a reduir la mobilitat rodada i el trànsit a la ciutat,  -  -  -