Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La implantació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a les ciutats ha contribuït també de manera important en aquest descens del NO2
La implantació de les Zones de Baixes Emissions (ZBE) a les ciutats ha contribuït també de manera important en aquest descens del NO2 -  -  -