Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
L'investigador del CREAF Marcos Fernández-Martinez, que no ha viatjat a Dubai, adverteix a l'informe que no es pot confiar en la capacitat dels boscos per a emmagatzemar l'excés de CO2 atmosfèric, ja que en un futur podria veure?s compromesa. Marcos Fernández, que ha rebut una beca de l’European Research Council (ERC), és l'únic representant d'Espanya d'aquest informe que aporta diverses evidències científiques que indiquen que no estem sent capaces de mitigar les emissions dels gasos d'efecte d'hivernacle i, per tant, el planeta està avançant de forma accelerada cap al límit 1,5 °C que es recull l'Acord de París. Per a reduir al màxim la magnitud i el temps en què estiguem per sobre, és urgent reduir la nostra dependència als combustibles fòssils i augmentar ràpidament el ritme en què es desplega l'energia renovable. En aquest sentit, tots els països haurien de buscar una transició equitativa i justa, minimitzant els impactes socioeconòmics en els segments més vulnerables de la població
L'investigador del CREAF Marcos Fernández-Martinez, que no ha viatjat a Dubai, adverteix a l'informe que no es pot confiar en la capacitat dels boscos per a emmagatzemar l'excés de CO2 atmosfèric, ja que en un futur podria veure?s compromesa. Marcos Fernández, que ha rebut una beca de l’European Research Council (ERC), és l'únic representant d'Espanya d'aquest informe que aporta diverses evidències científiques que indiquen que no estem sent capaces de mitigar les emissions dels gasos d'efecte d'hivernacle i, per tant, el planeta està avançant de forma accelerada cap al límit 1,5 °C que es recull l'Acord de París. Per a reduir al màxim la magnitud i el temps en què estiguem per sobre, és urgent reduir la nostra dependència als combustibles fòssils i augmentar ràpidament el ritme en què es desplega l'energia renovable. En aquest sentit, tots els països haurien de buscar una transició equitativa i justa, minimitzant els impactes socioeconòmics en els segments més vulnerables de la població -  -  -