Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Un moment de la presentació, aquest diumenge, a la COP28
Un moment de la presentació, aquest diumenge, a la COP28 -  -  -