Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El secretari general de l'ONU Antonio Guterres diu un any més que les esperances d'aconseguir un planeta sostenible no haurien d'evaporar-se abans de la COP28
El secretari general de l'ONU Antonio Guterres diu un any més que les esperances d'aconseguir un planeta sostenible no haurien d'evaporar-se abans de la COP28 -  -  -