Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Les mesures de la nova fase de preemergència seran efectives a partir que la resolució quedi publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC)
Les mesures de la nova fase de preemergència seran efectives a partir que la resolució quedi publicada al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) -  -  -