Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Teresa Ribera està al govern espanyol des del 2018
Teresa Ribera està al govern espanyol des del 2018 -  -  -