Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El 2019 Teresa Ribera va copresidir la COP25 juntament amb la ministra de Medi Ambient de Xile, que es va celebrar a Madrid en no poder-se celebrar a Xile. De fet, Ribera, va tenir un paper important en el document aprovat a la Cimera després que la presidència xilena anomenés Ribera facilitadora dels tres punts claus de la negociació: major ambición, Mecanisme de Pèrdues i Danys davant els impactes del canvi climàtic i finançament.
El 2019 Teresa Ribera va copresidir la COP25 juntament amb la ministra de Medi Ambient de Xile, que es va celebrar a Madrid en no poder-se celebrar a Xile. De fet, Ribera, va tenir un paper important en el document aprovat a la Cimera després que la presidència xilena anomenés Ribera facilitadora dels tres punts claus de la negociació: major ambición, Mecanisme de Pèrdues i Danys davant els impactes del canvi climàtic i finançament. -  -  -