Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Per assegurar la representació de diferents i diversos perfils (targets) de la societat catalana respecte a gènere, edat, nivells d'estudi, territori o origen, la Generalitat ha treballat amb l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'empresa Sortition Foundation Així hi ha un mateix percentatge d'homes i dones; el 29% tenen més de 60 anys, el 28% entre 45 i 60 anys, el 25% entre 30 i 44 anys i el 18% entre 16 a 29 anys donant veu als joves de 16 a 18 anys; el 83% són nascuts a l'Estat espanyol, el 13% fora dels països de la Unió Europea i el 4% en països de la Unió Europea; i el 32% tenen estudis superiors, el 51% tenen estudis secundaris i el 17% sense estudis
Per assegurar la representació de diferents i diversos perfils (targets) de la societat catalana respecte a gènere, edat, nivells d'estudi, territori o origen, la Generalitat ha treballat amb l'Institut d'Estadística de Catalunya i l'empresa Sortition Foundation   Així hi ha un mateix percentatge d'homes i dones; el 29% tenen més de 60 anys, el 28% entre 45 i 60 anys, el 25% entre 30 i 44 anys i el 18% entre 16 a 29 anys donant veu als joves de 16 a 18 anys; el 83% són nascuts a l'Estat espanyol, el 13% fora dels països de la Unió Europea i el 4% en països de la Unió Europea; i el 32% tenen estudis superiors, el 51% tenen estudis secundaris i el 17% sense estudis -  -  -