Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Un moment del seminari "La necessitat de la gestió dels boscos. El cas dels boscos mediterranis" organitzat a Brussel·les per l'eurodiputat Jordi Solé el passat 7 de novembre i en el que el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) Joan Pino va explicar què es pot fer per millorar la vida i la gestió dels boscos resumit-ho en 10 propostes basades en la ciència
Un moment del seminari