Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Pino Vilalta és el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la UAB
El catedràtic d'Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona Joan Pino Vilalta és el director del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) de la UAB -  -  -