Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Foto de grups dels Mestres Artesans. Es consideren mestres artesans alimentaris aquelles persones que compleixen uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d’artesà alimentari
Foto de grups dels Mestres Artesans. Es consideren mestres artesans alimentaris aquelles persones que compleixen uns determinats mèrits de creativitat i coneixements en el camp de l’artesania alimentària, han exercit com a artesans alimentaris durant un període mínim de quinze anys i disposen del carnet d’artesà alimentari -  -  -