Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) situat a la rambla d'Ègara, 270 de Terrassa és l'espai que acull el congrés Som Elèctric!
El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) situat a la rambla d'Ègara, 270 de Terrassa és l'espai que acull el congrés Som Elèctric! -  -  -