Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La imatge d'aquesta 8a edició del Som Elèctrics! és el símbol de l'infinit, que neix a partir del joc del número 8 que correspon a aquesta edició. Vuit edicions d'un congrés que amb les seves ponències ha aportat continguts, anàlisis i reflexions amb la volunbtat de conscienciar a les persones assistents a les sessions. Després de set edicions, aquesta vuitena es vol centrar en la comunitat científica que és qui més ha de dir sobre la situació real d'emergència climàtica en que ens trobem
La imatge d'aquesta 8a edició del Som Elèctrics! és el símbol de l'infinit, que neix a partir del joc del número 8 que correspon a aquesta edició. Vuit edicions d'un congrés que amb les seves ponències ha aportat continguts, anàlisis i reflexions amb la volunbtat de conscienciar a les persones assistents a les sessions. Després de set edicions, aquesta vuitena es vol centrar en la comunitat científica que és qui més ha de dir sobre la situació real d'emergència climàtica en que ens trobem   -  -  -