Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La llacuna de Villena (Alacan), d'on procedeixen les mostres que han fet possible la recerca. L’estudi proporciona més dades per reconstruir tot un seguit de canvis ambientals durant l’Holocè inicial i la transició a l’Holocè inicial-mitjà (des de fa 9.000 anys fins fa 5.500 anys). Segons Carlos Sánchez-García, «els sediments indiquen que, fa entre 9.000 i 8.700 anys, una fase àrida va interrompre un òptim climàtic». «Posteriorment, fins fa 8.300 anys —explica l’investigador—, es registra un període humit a Villena, amb el predomini d’una mineralogia més pròpia de zones lacustres». I continua: «La transició a l’Holocè mitjà, marcada per un episodi climàtic abrupte de refredament fa 8.200 anys, va provocar canvis vegetals i ambientals significatius: va augmentar l’aridesa, així com l’expansió d’elements d’origen detrític i la precipitació de cristalls de guix en els sediments lacustres. L’aridesa va assolir un punt màxim al voltant de 6.000 anys enrere, coincidint amb un augment dels elements detrítics i precursors d’erosió».
La llacuna de Villena (Alacan), d'on procedeixen les mostres que han fet possible la recerca. L’estudi proporciona més dades per reconstruir tot un seguit de canvis ambientals durant l’Holocè inicial i la transició a l’Holocè inicial-mitjà (des de fa 9.000 anys fins fa 5.500 anys). Segons Carlos Sánchez-García, «els sediments indiquen que, fa entre 9.000 i 8.700 anys, una fase àrida va interrompre un òptim climàtic». «Posteriorment, fins fa 8.300 anys —explica l’investigador—, es registra un període humit a Villena, amb el predomini d’una mineralogia més pròpia de zones lacustres». I continua: «La transició a l’Holocè mitjà, marcada per un episodi climàtic abrupte de refredament fa 8.200 anys, va provocar canvis vegetals i ambientals significatius: va augmentar l’aridesa, així com l’expansió d’elements d’origen detrític i la precipitació de cristalls de guix en els sediments lacustres. L’aridesa va assolir un punt màxim al voltant de 6.000 anys enrere, coincidint amb un augment dels elements detrítics i precursors d’erosió». -  -  -