Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La mostra "Respira", amb panels informatius, amb dades i fins i tot amb una samarreta que s'ha embrutat per la contaminació, ha estat exposada durant els dies del congrés
La mostra