Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Les plantes de biogàs poden oferir energia en l'entorn on s'instal·len, sigui produint electricitat, calor o biometà, dinamitzen l'economia, sobretot en zones rurals, i treuen profit del potencial local de generació d'energia renovable amb criteris d'eficiència energètica. A més, permeten aprofitar els materials orgànics residuals al nostre país per generar energia, cosa que contribueix a la millora ambiental, i afavoreixen el tractament de les dejeccions ramaderes per millorar la seva gestió i la seva valorització com a biofertilitzants. Només en l'àmbit del tractament de les dejeccions, la nova estratègia incentivarà que es multipliquin per deu els residus tractats cada any fins a arribar als 4 milions de tones de purins, fems i gallinasses.
Les plantes de biogàs poden oferir energia en l'entorn on s'instal·len, sigui produint electricitat, calor o biometà, dinamitzen l'economia, sobretot en zones rurals, i treuen profit del potencial local de generació d'energia renovable amb criteris d'eficiència energètica. A més, permeten aprofitar els materials orgànics residuals al nostre país per generar energia, cosa que contribueix a la millora ambiental, i afavoreixen el tractament de les dejeccions ramaderes per millorar la seva gestió i la seva valorització com a biofertilitzants.  Només en l'àmbit del tractament de les dejeccions, la nova estratègia incentivarà que es multipliquin per deu els residus tractats cada any fins a arribar als 4 milions de tones de purins, fems i gallinasses. -  -  -