Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El projecte Life Biorgest evidencia que la gestió forestal sostenible és clau per a la millora de la biodiversitat, i desenvolupa eines per a facilitar-la. En el marc del projecte, que ha durat 5 anys, s'han creat instruments i directrius de fàcil aplicació, a l'abast dels propietaris i gestors forestals. En aquests anys de durada del projecte, s'han assolit consensos entre l'administració, els àmbits científics, de conservació i de la propietat forestal. Al llarg de cinc anys s’han realitzat desenes d’actuacions en més de 200 hectàrees demostratives de Catalunya i Occitània, per posar a prova la capacitat dels boscos multifuncionals d’incrementar la seva biodiversitat i d’influir en els processos de maduresa dels boscos
El projecte Life Biorgest evidencia que la gestió forestal sostenible és clau per a la millora de la biodiversitat, i desenvolupa eines per a facilitar-la. En el marc del projecte, que ha durat 5 anys, s'han creat instruments i directrius de fàcil aplicació, a l'abast dels propietaris i gestors forestals. En aquests anys de durada del projecte, s'han assolit consensos entre l'administració, els àmbits científics, de conservació i de  la propietat forestal. Al llarg de cinc anys s’han realitzat desenes d’actuacions en més de 200 hectàrees demostratives de Catalunya i Occitània, per posar a prova la capacitat dels boscos multifuncionals d’incrementar la seva biodiversitat i d’influir en els processos de maduresa dels boscos -  -  -